Conflictbemiddeling

Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers kunnen ondersteunend zijn in een conflict op het werk, maar waar nog wel sprake is van enig draagvlak bij beide partijen.

Conflictbemiddeling

De conflictbemiddeling start met individuele gesprekken met beide partijen. We bekijken welke ervaring een ieder heeft bij het ontstane conflict.

Er wordt met beide partijen afzonderlijk besproken in hoeverre betrokkene in staat is de problematiek op een goede en juiste wijze te verwoorden in het bemiddelingsgesprek.

Na deze twee separate gesprekken start de bemiddeling en worden waar mogelijk afspraken gemaakt en vastgelegd.

Andere oplossingen

Mocht blijken dat er geen draagvlak is en er mediation vereist is, dan verwijzen wij naar mediators met wie wij goede ervaringen hebben.

Wil je meer informatie?

Contact opnemen