Consulten

Als na de intake is gebleken dat onze bedrijfsmaatschappelijk werkers u en uw medewerkers een meerwaarde kunnen bieden in het voorkomen of het beperken van verzuim door psychosociale problematiek dan vinden de consulten, na uw goedkeuring, plaats. Het consult is altijd gericht uw werknemer te leren omgaan met de problematiek die ervaren wordt op het werk of in de thuissituatie. In veel gevallen is er sprake van problematiek zowel in het werk als in de privésituatie. Na ieder consult ontvangt u als werkgever een procesrapportage.

Wil je meer informatie?

Contact opnemen