Gezamenlijk gesprek

In een gezamenlijk gesprek (werkgever en werknemer) onder leiding van onze bedrijfsmaatschappelijk werker wordt gekeken welke effecten de problematiek heeft op het werk en welke stappen genomen kunnen worden om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen.

Wil je meer informatie?

Contact opnemen