18 maart 2019: Voor veel mensen een datum die niet gelijk herinneringen oproept. Echter voor veel mensen in de regio Utrecht en degenen die direct betrokken waren bij de aanslag in Utrecht een datum om nooit meer te vergeten.

Aanslag Utrecht

In het begin is er uiteraard veel aandacht voor de direct betrokkenen, hun familieleden en de hulpverleners. De vraag is hoeveel aandacht er nog is na 6 weken. Regelmatig rijd ik op weg naar één van onze klanten langs de plek des onheils. Op 19 maart reed ik ook langs deze plek. Op dat moment stonden er nog cameraploegen en waren er mensen bloemen aan het neerleggen. De week daarna lagen de bloemen ook nog op de plek. Na verloop van tijd is er een bloemenperkje aangelegd met de kleuren van de stad Utrecht, rood en wit.

Het leven van alledag is voor de meesten van ons weer een dag als vele andere. Echter voor veel mensen is een dag na 18 maart niet meer hetzelfde als een dag vóór 18 maart. Het is goed dat we de draad weer met elkaar oppakken. Maar het is ook belangrijk aandacht te hebben voor degenen die zich nu pas gaan realiseren wat er die dag gebeurd is. Voor de direct betrokkenen en ook voor hun nabestaanden is het tempo van leven een ander tempo dan voor degenen die niet betrokken zijn bij deze vreselijke gebeurtenis.

BMW Voor Elkaar staat familieleden bij

Vanuit BMW voor Elkaar mogen wij organisaties, medewerkers en hun familieleden bijstaan in het weer oppakken van het dagelijkse leven waar werk vaak een onderdeel van is. Maar hoe pak je de draad weer op? Wil en kun je die draad weer oppakken? Op welke wijze kan een leidinggevende hier steun in bieden? Mooie vraagstukken om mee te werken, ook al is de aanleiding vrijwel altijd heel erg vervelend en ingrijpend.

Door met elkaar in alle openheid te spreken over de effecten van een dergelijke gebeurtenis kun je met elkaar zorgdragen dat de draad weer zichtbaar wordt en vervolgens weer op te pakken is. Werk kan in deze een steun zijn, en helpt om weer deel te gaan nemen aan de maatschappij. Ook moet je soms vaststellen dat dit nog wat tijd in beslag neemt. Door aan de ene kant oog en oor te hebben voor de visie van de medewerker en aan de andere kant ook oog en oor te hebben voor de visie van de werkgever zorg je dat je elkaar weet te vinden. En dat is mijns inziens een heel belangrijk onderdeel: raak elkaar niet kwijt na dit soort gebeurtenissen maar blijf in verbinding met elkaar. Leidinggevende en medewerker kunnen dat vaak zelf maar mocht dat om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, of lastig zijn, weet dat wij als professionals daarin ondersteuning kunnen bieden.

Alle direct betrokkenen, hulpverleners van het incident in Utrecht wens ik heel veel sterkte toen en ik gun een ieder een goed sociaal netwerk van vrienden, collega’s en leidinggevenden.

Joyce Neijenhuis,
Directeur BMW voor elkaar BV
Driebergen, 26 april 2019

Wilt u bedrijfsmaatschappelijk werk inschakelen?
Neem dan contact met ons op.