Wellicht dat #Me Too actie u aan het denken heeft gezet. Op basis van een enquête verricht door LVVV, Landelijke Vereniging Voor Vertrouwenspersonen blijkt dat iets meer dan 12% van de vertrouwenspersoon die gereageerd hebben, meer meldingen binnenkrijgen. Gelukkig dat de meldingen in Nederland niet explosief zijn toegenomen, maar wel een cijfer om rekening mee te houden. Ieder geval van ongewenst gedrag is een geval teveel. Bij ongewenst gedrag dient u te denken aan fysieke & non verbale agressie, discriminatie, seksuele intimidatie, pesten. Kortom gedrag wat in iedere organisatie voor kan komen.

Als werkgever heeft u een wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat uw medewerkers zo veilig mogelijk hun werk kunnen doen, niet alleen qua fysieke veiligheid ook op het voorkomen van psychisch verzuim. Maar wat heeft u dan eigenlijk te doen? We nemen met u kort en krachtig de stappen door:

  1. Stel een protocol op, en informeer uw medewerkers over dit protocol. Ons advies koppel aan dit protocol ook direct een klachtenregeling. Op deze wijze geeft u aan wat wel of niet wenselijk is vanuit de wetgeving maar ook vanuit uw organisatie. En weten uw medewerkers ook direct wat er gebeurd, als er wel na een melding een klacht noodzakelijk is.
  2. Stel een vertrouwenspersoon (VP) aan. U kunt iemand van uw medewerkers aanstellen als VP of u kunt een externe VP benoemen. Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf is een combinatie van in- en externe VP vaak een goede basis.
  3. Zorg dat u beroep kunt doen op een klachtencommissie die klachtonderzoek verricht en u als werkgever een advies geeft voor de opvolging van de uitspraak v.w.b. de gegrondheid van de klacht.

Wat is uw voordeel?

Uw voordeel is dat u zich houdt aan de wettelijke regels maar ook  – in onze ogen nog belangrijker – dat u uitdraagt dat ongewenst gedrag niet getolereerd wordt binnen uw organisatie. U wilt immers dat uw medewerkers veilig en goed uw werk kunnen doen. U kunt niet voorkomen dat een medewerkers zich misdraagt maar u kunt wel voorkomen dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw medewerkers maar ook voor u als organisatie.

Wij kunnen ons voorstellen dat dit thema voor u als ondernemer wellicht een noodzakelijk kwaad is, of voelt als de bekende papieren tijger. Wij weten echter vanuit onze praktijk hoeveel goed, preventief en zinvol werk een vertrouwenspersoon biedt aan uw medewerker maar u ook behoedt voor onnodig ziekteverzuim, of dat goede medewerkers hun ontslag aanbieden. Op deze wijze behoudt u de medewerker met ongewenst gedrag en verliest u de medewerker met gewenst gedrag, inclusief de kennis en ervaring van deze medewerker.

De professionals van BMW Voor Elkaar kunnen u als ondernemer ondersteunen in het opzetten en implementeren van beleid, het leveren van een vrijwel kant-en-klaar protocol inclusief gedragscode en klachtenreglement. Onze vertrouwenspersonen en onze klachtencommissie staan u graag bij met raad en daad. Wij zijn op afroep beschikbaar zodat u alleen datgene betaalt wat wij ook daadwerkelijk voor u en uw medewerkers verzorgen.

Meer informatie? Bel of mail ons.

Wilt u bedrijfsmaatschappelijk werk inschakelen?
Neem dan contact met ons op.