Het nieuwe normaal binnen BMW?

In de media horen en lezen we veel over “het nieuwe normaal” in onze maatschappij. In hoeverre kennen we binnen onze discipline bedrijfsmaatschappelijk werk het nieuwe normaal? En hebben we het nieuwe normaal nodig?

Wanneer iemand mij vorig jaar om deze tijd had aangegeven dat ik vanaf medio maart tot medio juni 2020 alle consulten via een onlineverbinding zou houden, dan had ik diegene wat wazig en verbaasd aangekeken.

Toch is het een feit geworden. Pas sinds vorige week ben ik weer gestart met fysieke afspraken op onze locatie te Driebergen. Iedere bezoeker krijgt vooraf informatie over de richtlijnen die gehanteerd worden in onze locatie.

Tools en trainingen online

Verder werk ik tegenwoordig ook met twee online tools die we binnen BMW Voor Elkaar specifiek hebben ontwikkeld voor BMW (bedrijfsmaatschappelijk werk). De eerste tool is gericht op het geven van psycho-educatie en opdrachten om actief aan de slag te gaan met stress. Deze tool wilden we net gaan introduceren toen de coronacrisis uitbrak. De andere tool is wel ontwikkeld in de afgelopen periode; een onderzoekstool ter voorbereiding op een intake.

Het geven van trainingen zal ook een nieuwe dimensie gaan krijgen. De trainingen worden omgezet naar online trainingen en dat zal wennen zijn voor ons als trainers, maar ook voor ons als deelnemers. Vanaf het nieuwe cursusjaar zal dat ook een feit zijn. Nog wel even creatief brainstormen op welke wijze het werken in subgroepen en rollenspellen kunnen plaatsvinden.

Bedrijfsmaatschappelijk werk is ambacht

Ons vak staat en valt met verbale en non-verbale communicatie. Het opvangen van signalen, het toetsen van onze waarnemingen en analyses is onderdeel van ons vakmanschap. De afgelopen maanden heb ik geleerd dat ik mag en kan vertrouwen op mijn ambacht. Het ambacht van de maatschappelijk werker. Ik kan en mag vertrouwen op de methodieken die ik heb geleerd tijdens en na mijn opleiding.

In ons vak is het boek van Herman de Mönnink “De gereedschapskist van de maatschappelijk werker” een bekende uitgave. De titel duidt ook op het vakmanschap, en het mooie van deze titel is m.i. dat het instrument (onze methodieken en wij zelf als werker) ook daadwerkelijk dagelijks toegepast worden in ons werk. Een ambacht dat wat mij betreft overeind blijft ook binnen de digitale wereld van onze dagelijkse praktijk.

Hybride aanpak

Natuurlijk was het even wennen op deze wijze gesprekken te voeren. En was het soms technisch lastig om alle verbindingen goed te krijgen. Maar we konden wel door met ons mooie vak. Ik voorzie dat de komende periode ons vak een hybride aanpak ontwikkelt, een combinatie van online werken en fysiek werken op de locatie van de klant of op onze locatie.

Een wijze van werken die ook heel efficiënt is gebleken. Geen reistijden voor onze cliënten of voor onszelf, en nog prettiger geen last van files, omleidingen, wegwerkzaamheden. Efficiënter vergaderen is ook een mooi “bijvangst” van online werken. Maar hoe efficiënt het ook kan zijn, het gemis van het gezelligheidspraatje, het sociale contact is wel aanwezig mij betreft. Ik hoop dat we met elkaar daarin een goede hybride vorm kunnen vinden. Een combinatie van online overleggen met een fysiek overleg, natuurlijk vooralsnog wel met 1,5 meter afstand. Zelf ben ik nu samen met cliënten aan het ontdekken hoe de combinatie online consult en fysiek consult goed werkt. Combinatie van 30 minuten consulten (online) en reguliere fysieke consulten van 60 minuten.

Het online werken is voor mij als professional wel veel intensiever omdat de zintuiglijke waarnemingen eendimensionaal zijn, en het dus veel meer van je vergt. Natuurlijk is een goede werkplek (bureau, stoel, geluid, licht) een belangrijke basis. Bovenop die basis is het van belang af te stemmen in hoeverre je cliënten vrij zijn om te spreken thuis. Zijn er huisgenoten of kinderen in huis waardoor je minder makkelijk over de problemen thuis praat? Al vind ik overigens een poes die gezellig in beeld komt liggen, wel een welkome afwisseling. Is iemand al gewend om online een gesprek te voeren? Zo niet, dan start ik over de bekende ditjes en datjes, en kom ik een volgende keer terug op een zwaarder wegend thema.

Het blijft afstemmen en finetunen in ons werk, maar dat is een instrument dat wij al heel lang toepassen. Dus online werken “het nieuwe normaal” komt min of meer vanzelf in ons leven binnen en ik durf inmiddels weer te vertrouwen om mijn ambacht.

En mocht je als professional meer willen weten over het toepassen van online tools, kijk dan even in de agenda van de BSPW school op 22 september a.s. Ik geef dan samen met de ontwikkelaars van een tool een praktische workshop.

Wilt u bedrijfsmaatschappelijk werk inschakelen?
Neem dan contact met ons op.