De effecten van carona op werk bespreekbaar maken doe je op deze manier

Inmiddels worden we meer dan één jaar beperkt door corona. We hebben ons goed- en kwaadschiks leren te schikken in de effecten die dit virus heeft op ons werk, op ons gezin, op onze vakantie, onze manier van sporten en gewoon om even ergens een bakkie te gaan doen of een terrasje te pakken. We hebben ieder op onze eigenwijze én op eigen wijze een soort van balans gevonden. Een balans die iedere keer in beweging wordt gebracht in positieve en/of negatieve zin na het aankondigen van nieuwe maatregelen in de inmiddels bekende persconferenties van de heren Rutte en De Jonge.

Re-integreren na corona

In het werk merken we gelukkig dat medewerkers weer aan het re-integreren gaan na ernstige of mindere ernstige klachten van Corona. Maar hoe loopt dat eigenlijk in de praktijk? In Nederland is een breed gedragen opvatting dat werken essentieel in ons leven is. Niet alleen als bron van inkomsten maar ook als bron van sociale contacten. Werk kan een medicijn zijn als het bijdraagt aan jouw welzijn en jouw gezondheid. Een aantal partners, beroepsverenigingen hebben de handen ineengeslagen met als resultaat onder meer de site https://www.werkgezondheid.nl/covid-19/

Een praktisch handvat dat wij kunnen gebruiken in onze dagelijkse praktijk als bedrijfsmaatschappelijk werkers. Maar nu kan ik me voorstellen dat deze informatie wellicht niet bij alle leidinggevenden, casemanagers, re-integratie-adviseurs bekend is. Dus vandaar dat de column gericht is op m.i. waardevolle adviezen die hierin vermeld staan:

  • • De meeste mensen herstellen, een kleine groep houdt klachten. De laatste groep doet lang over herstel en houdt mogelijks zelfs chronische klachten. Helaas is niet bekend wat de oorzaak is dat de een er veel meer last heeft en restverschijnselen heeft dan de ander. Opvallend is wel dat dit veelal jonge mensen treft die voor de infectie een goede conditie hadden en volop aan het werk waren. Vaak had deze groep milde klachten en hebben ze zonder ziekenhuisopname de corona doorgemaakt. Vermoedelijk houdt 1 op de 100 mensen langdurige klachten na corona.
  • • Het herstel is grillig en gaat met ups en downs. Er wordt regelmatig een sterke terugval in energie vastgesteld.
  • • Er spelen ook meerdere sociale aspecten. Als je corona hebt, weet je omgeving dat vrijwel ook gelijk, dit in tegenstelling tot andere virusinfecties. In veel gevallen is degene met de infectie ook bang om de omgeving aan te steken en kiest dan voor vermijding van sociaal contact. Ook kan voor iedere corona patiënt de effecten op het dagelijks functioneren erg verschillen.
  • • Daarnaast spelen er gevoelens van angst en gevoelens van rouw een rol. Rouw na het verlies van een dierbare maar ook de rouw na verlies van je gezondheid. Hoe ga je ermee om dat je niet alles meer kunt doen voor een langere tijd en voor een kleine groep wellicht voor de rest van je leven.

Maatwerk

Vooral de sociale aspecten roepen dus om maatwerk zowel vanuit de werkgever als vanuit de medewerker. Het is van belang per situatie na te gaan wat er nodig is om weer goed te kunnen functioneren zowel thuis als op het werk.

In onze visie kan werk zeker bijdragen aan herstel mits het wel op de juiste wijze plaatsvindt. En die juiste wijze kan verschillen per organisatie, per type leidinggevende én per type medewerker. De partners die samen zorgen voor eerdere vermelde site geven dit ook als advies. “Het advies is om professionele hulp in te schakelen bij specifieke vragen rond werkhervatting en aan het werk blijven met langdurige coronaklachten”. Dit vraagt in mijn ogen om een systemische aanpak. En dat is nu net één van de expertises van het bedrijfsmaatschappelijk werk.

Op deze wijze kan er gezamenlijk worden gekeken wat wel of niet haalbaar is, welke taken energie opleveren of juist veel energie kosten en bepaal je met elkaar hoe een goede re-integratie eruit kan zien. En ook om stil te staan bij de gevoelens van angst en onzekerheid en over welke aanpak nodig is voor het terugbrengen van deze gevoelens tot normale proporties. Door regelmatig met elkaar vinger aan de pols te houden kan werk weer een belangrijke energiebron opleveren. En in sommige gevallen zal er helaas geconstateerd worden dat langdurige aanpassing nodig is. Door multidisciplinair te werken (bedrijfsarts, praktijk ondersteuner bedrijfsarts, casemanager, re-integratiedeskundige, fysiotherapeut, psycholoog en/of bedrijfsmaatschappelijk werk) dragen we zorg voor duurzame inzetbaarheid ook als iemand besmet is geweest door met het vervelende coronavirus. De focus van het bedrijfsmaatschappelijk werk zal in deze multidisciplinaire aanpak vooral liggen op de psychosociale gevolgen.

Wilt u bedrijfsmaatschappelijk werk inschakelen?
Neem dan contact met ons op.