Een conflictbemiddelaar (ook wel mediator) houdt zich bezig met de bemiddeling van conflicten. Als er een conflict opdoet tussen twee mensen of partijen organiseert de bemiddelaar een bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst gaat de bemiddelaar met beide partijen in gesprek en probeert tot een oplossing te komen.

Onafhankelijke derde

Bij de bemiddeling treedt de conflictbemiddelaar op als onafhankelijke derde. Het komt veel voor dat beide partijen niet rechtstreeks met elkaar kunnen onderhandelen, omdat er gebrek aan vertrouwen is, verstoorde communicatie of een escalatie.

Het doel van de bemiddeling is een oplossing vinden waar beide partijen mee kunnen leven en waarin in ieder geval voor een deel in hun belangen tegemoet gekomen wordt. Natuurlijk is het lastig om beide partijen geheel tevreden te stellen. De bemiddelaar zoekt daarom naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is.

Afzonderlijke gesprekken

De bemiddelaar heeft vaak afzonderlijke gesprekken met beide partijen en treedt in sommige gevallen ook op als gespreksleider. Door beide kanten van het verhaal aan te horen en de belangen en wensen te vernemen, probeert de bemiddelaar een oplossing te bedenken.

Conflictbemiddelaar vs. mediator

De werkzaamheden van een conflictbemiddelaar worden vaak gelijkgetrokken met die van een mediator. Dit is niet vreemd aangezien zij tot op zekere hoogte dezelfde taken hebben, namelijk het bemiddelen in conflicten.

Echter, er is ook onderscheid zichtbaar:

  1. De conflictbemiddelaar is namelijk inhoudelijk betrokken en komt zelf met een voorstel om het conflict op te lossen. Het is dan aan de partijen zelf of zij hiermee instemmen.
  2. De mediator daarentegen blijft inhoudelijk op afstand en laat de partijen hun conflict zelf oplossen.

Wilt u bedrijfsmaatschappelijk werk inschakelen?
Neem dan contact met ons op.