Bedrijfsmaatschappelijk werk is hulpverlening gericht op een werknemer die om een bepaalde reden niet meer in staat is om goed te functioneren. Dit kan zijn op het werk en/of in de thuissituatie. Het kan zijn dat een werkgever, bedrijfsarts, HR manager of casemanager adviseert om met een bedrijfsmaatschappelijk werker te gaan praten.

Een werkgever probeert altijd om een zo goed mogelijke arbeidsomgeving voor zijn of haar werknemers te realiseren. Want een medewerker die goed in zijn vel zit, is meer bevlogen, is creatiever en presteert beter dan iemand die niet goed in zijn vel zit.

Bedrijfsmaatschappelijk werk vanuit de werkgever

In veel gevallen wordt bedrijfsmaatschappelijke dienstverlening ingeschakeld vanuit een werkgever. Een werkgever signaleert namelijk snel of er iets niet vloeiend verloopt op de werkvloer.

Een bedrijfsmaatschappelijk werker begeleidt en coacht medewerkers, traint leidinggevenden en geeft voorlichting en advies.

Wanneer bedrijfsmaatschappelijk werk inzetten

Bedrijfsmaatschappelijk werk is in veel situaties inzetbaar. Een aantal mogelijkheden:

  • Bij werkgerelateerde problemen
  • Bij moeite met het stellen van grenzen
  • Bij het ontbreken van assertiviteit
  • Bij het ontbreken van sociale vaardigheden
  • Bij burn-out
  • Bij stressklachten
  • Bij een ingrijpende gebeurtenis (in privĂ©- of werkomgeving)
  • Bij een traumatische ervaring

Door de spanningen weg te nemen en de weerbaarheid van de werknemer te vergroten, neemt het zelfvertrouwen toe. Dit heeft direct tot gevolg dat de productiviteit verbeterd. En dat komt het hele bedrijf ten goede!

Wilt u bedrijfsmaatschappelijk werk inschakelen?
Neem dan contact met ons op.