Conflicten op de werkvloer, wat nu?

Het kan soms zo gebeurd zijn, een conflict tussen twee partijen waarbij de gemoederen hoog oplopen. Als deze twee partijen niet meer in staat zijn om samen tot een oplossing te komen, dat is het moment dat mediation ingezet kan worden. Samen met een mediator gaan jullie in gesprek om de verhouding weer een positieve wending te geven. De focus bij deze mediation ligt op de gezamenlijke belangen. Het probleem heeft tijdens deze gesprekken niet de boventoon. Het zoeken naar een oplossing waar beide partijen mee kunnen leven, dat is waar de focus op ligt.

Hoe gaat een mediation gesprek?

Zodra het werkelijke probleem duidelijk is, is het tijd om het probleem te herstellen. In veel gevallen gaan problemen samen met stroeve communicatie. Het is hierbij van belang dat de meningen van beide partijen worden meegenomen in het proces. Dit is de enige manier waarop beide partijen tot een oplossing kunnen komen die voor beide acceptabel is.

Voordat de mediation begint, ontvangen beide partijen een overeenkomst. Deze moet voordat de mediation van start gaat, worden ondertekend. Ook worden afspraken in deze overeenkomst genoteerd. Dit is van belang om ervoor te zorgen dat er geen misverstanden ontstaan en om de mediation zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Het kan heel erg lastig zijn om twee partijen weer vredig met elkaar om te laten gaan. Is er in jouw omgeving sprake van twee (of meerdere) partijen die een conflict hebben, of ben jij zelf één van deze partijen neem dan contact op met de specialisten van BMW voor elkaar BV. Ze werken transparant en volgens de wettelijke voorschriften vanuit de privacywetgeving maar ook binnen de kaders van de beroepscode van de BPSW Beroepsvereniging van Sociaal Professionals in Sociaal Werk. Ze zullen er alles aan doen zodat beide partijen weer met elkaar door één deur kunnen.

Wil je meer informatie?

Contact opnemen