De meest voorkomende conflicten op de werkvloer

Vakantiedagen
In Nederland heeft u recht op vier weken vakantie. Soms komt het voor dat de werkgever de aangevraagde vakantiedagen niet goedkeurt. Dit kan erg vervelend zijn voor de werknemer met ziekteverzuim als gevolg. Naast vakantiedagen ontstaan er ook veel arbeidsconflicten door het niet verkrijgen van opslag.

Verschil in leiderschap
Binnen bedrijven kunt u te maken krijgen met verschillende stijlen van leiderschap. Net zoals in de topsport komt u in contact met ‘mensenmanagers’ en ‘technische managers’. Hierdoor kan onduidelijkheid ontstaan wat leidt tot irritaties en irritaties leiden weer tot conflicten die het werk belemmeren.

Verschillen door achtergrond
Verschillende politieke overtuigingen, ethische achtergronden, opleidingsniveaus, persoonlijke ervaringen en ethiek kunnen zorgen voor scheve gezichten doordat werknemers andere opvattingen of visies hanteren over een bepaald onderwerp. Ook hierdoor ontstaan er conflicten die lastig op te lossen zijn, omdat de opvattingen vaak diep in de persoon genesteld zitten.

Gebrek aan vertrouwen
Omdat een goed functionerend team moet kunnen rekenen op onderling vertrouwen, kan het erg storend zijn wanneer het onderlinge vertrouwen geschonden wordt. Vaak komt een vertrouwensconflict voort uit een machtsconflict wat op zijn beurt weer voortkomt uit een onzeker gevoel op het gebied van territorium-, competentie- en controlekwesties.

Onderlinge afhankelijkheid
In veel gevallen zijn verschillende partijen afhankelijk van elkaar. Als een werknemer afhankelijk is van de feedback op belangen, doelstellingen en werkzaamheden afkomstig van een andere werknemer, kan er bij slechte prestaties van de tweede werknemer een groot probleem ontstaan.

Dagelijks komen wij bij BMW Voor Elkaar deze en andere arbeidsgerelateerde conflicten tegen. Ons 27-koppige team weet als geen ander hoe bedrijfsconflicten kunnen worden opgelost. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan kosteloos contact met ons op zodat wij u kunnen vertellen hoe wij uw arbeidsprobleem op gaan lossen.

Wil je meer informatie?

Contact opnemen