Wanneer een leidinggevende dreigend verzuim signaleert , kan hij of zij de medewerker doorverwijzen naar bedrijfsmaatschappelijk werk. Uiteraard kan ook de verzuimcoach of een HR-afdeling doorverwijzen. En als een medewerker al verzuimt, kan zowel de leidinggevende als de bedrijfsarts de hulp inroepen van bedrijfsmaatschappelijk werk.

Een eerste afspraak

Na aanmelding, telefonisch of per mail, plannen we zo snel mogelijk een intakegesprek in met één van onze bedrijfsmaatschappelijk werkers. De intake bestaat uit twee onderdelen:

  1. Een gesprek waarin de gehele situatie, dus zowel de werk- als privésituatie in kaart wordt gebracht. We bespreken ook welke hulpvraag er is.
  2. Daarnaast is er een kort overleg met de werkgever of leidinggevende om diens visie op de ontstane situatie in kaart te brengen. Ook bespreken we welke hulpvraag er is vanuit de organisatie.

Het intakegesprek duurt 2,5 uur waarvan 1,5 uur gesprekstijd, 0,5 uur overleg met de leidinggevende en 0,5 uur voor het opstellen van een rapportage en behandelplan. De werkgever ontvangt uiterlijk binnen drie werkdagen ons advies voor verdere begeleiding.

Wanneer de overeenkomst van de opdracht is ondertekend plannen we zo snel mogelijk het eerste consult in. Snelle inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk is altijd wenselijk en daarom letten we er scherp op dat het eerste consult op korte termijn plaatsvindt.

Consulten

Als na de intake blijkt dat onze bedrijfsmaatschappelijk werker kan ondersteunen en een meerwaarde kan bieden in het voorkomen of beperken van verzuim, starten we een traject op. De bedrijfsmaatschappelijk werker plant dan vervolgconsulten in. Deze consulten zijn er altijd op gericht om de medewerker te leren omgaan met de problematiek die ervaren wordt. We kijken daarbij naar zowel het werk als de privésituatie, omdat in veel gevallen de ervaren problematiek beiden raakt. In de ondersteuning kijkt de bedrijfsmaatschappelijk werker vooral naar het oplossen van de ervaren problematiek en minder naar het ontstaan. Na ieder consult ontvangt de werkgever een procesrapportage, uiteraard pas na toestemming van de medewerker.

Gezamenlijk gesprek

Naast de consulten met de medewerker is er ook een gesprek tussen de werkgever (leidinggevende) en de medewerker onder leiding van de bedrijfsmaatschappelijk werker. Tijdens dit gesprek wordt gekeken welke effecten de problematiek heeft op het werk en welke stappen genomen kunnen worden om tot een goede oplossing voor alle partijen te komen. De bedrijfsmaatschappelijk werker plant dit gesprek in en afhankelijk van het verloop van het traject vindt dit gesprek plaats aan het begin, halverwege of aan het eind van het traject.

Wilt u bedrijfsmaatschappelijk werk inschakelen?
Neem dan contact met ons op.