Het komt regelmatig voor dat leidinggevenden, bedrijfsartsen of HR adviseurs signalen krijgen dat er zaken fout lopen. Ook kan er uit het medewerkers tevredenheidsonderzoek een signaal komen om te onderzoeken wat er speelt op een afdeling. Als er geen meldingen zijn, maar wel signalen dat er op het gebied van ongewenste omgangsvormen zaken spelen dan is het mogelijk om een cultuur of onderzoek ongewenst gedrag in te stellen.

Werkwijze onderzoek ongewenst gedrag

  1. De onafhankelijke onderzoeker heeft een afstemmingsgesprek met de opdrachtgever. In dit gesprek worden de signalen besproken en afspraken gemaakt over het onderzoek en de terugkoppeling.
  2. De betrokkenen worden geïnterviewd waarbij zij hun kijk op de situatie vrij en anoniem kunnen delen met de onderzoeker.
  3. De onderzoeker maakt een rapportage over de situatie en komt met aanbevelingen.
  4. De onderzoeker bespreekt de rapportage met de opdrachtgever en adviseert over de vervolgstappen.

Onderzoekers

De onderzoekers van BMW Voor Elkaar hebben ervaring in het doen van cultuur onderzoeken. Zij zijn onafhankelijk in hun beoordeling en advisering.

Wilt u meer weten over de inzet van een cultuur onderzoek?
Neem dan contact met ons op.