Deze online module start in principe altijd met een intake door een bedrijfsmaatschappelijk werker. In de intake wordt met medewerker in kaart gebracht welke hulpvraag er is, welke klachten er zijn en wordt een analyse gemaakt in hoeverre medewerker in staat is de module zelfstandig te volgen of dat er tussentijds ondersteuning nodig is van bedrijfsmaatschappelijk werk. Dit wordt afgestemd met de leidinggevende en na accordering van het advies ontvangt de medewerker een inlogcode en wachtwoord. Medewerker kan dan op eigen tempo de module volgen, vanzelfsprekend in een veilige omgeving.

In de praktijk blijkt dat module A vooral preventief wordt ingezet. Er is nog geen sprake van verzuim, medewerker is gemotiveerd om te werken aan het behouden van zijn balans. Module B en C wordt ingezet op advies van de professional, uiteraard in overleg met medewerker en leidinggevende. Mocht gedurende de begeleiding blijken dat een gezamenlijk overleg wenselijk is, dan is dat uiteraard mogelijk.

In deze tekst wordt omwille van de leesbaarheid in de mannelijke vorm naar personen verwezen, vanzelfsprekend wordt hier ook de vrouwelijke vorm bedoeld.

De module kan o.a. als volgt worden ingezet:

Mogelijkheid A
Intake en zelfstandig volgen van de module

Mogelijkheid B
Intake en start online module onder begeleiding van bedrijfsmaatschappelijk werk:

 • Consult na stap 4
 • Consult na stap 6
 • Eindconsult 6 weken na afronding online module

Mogelijkheid C
Intake en start online module onder begeleiding van bedrijfsmaatschappelijk werk:

 • Consult na stap 2
 • Consult na stap 4
 • Consult na stap 6
 • Consult na stap 7
 • Eindconsult 6 weken na afronding online module

Mogelijkheid D
Tool beschikbaar voor medewerkers in het kader van opleidingsbudget.

De module Actief aan het werk met Stress is een module die bestaat 8 onderdelen:

Introductie

 • Stress, uitleg
 • Draaglast en draagkracht
 • Ontspannen
 • Stress aanpakken
 • Stress management
 • Rust in je hoofd
 • Opkomen voor jezelf
 • Afsluiting

 

Iedere module kent een opbouw van uitleg, opdracht, informatie over het thema en een samenvatting. Aan het einde van iedere sessie is er een mogelijkheid de sessie te beoordelen. Klanttevredenheid is voor ons een belangrijk instrument. Op deze wijze kunnen wij op de juiste wijze aangesloten blijven bij onze cliënten en klanten.

De ingevulde opdracht is alleen toegankelijk voor de medewerker. De opdracht wordt na het invullen verzonden in een rapportvorm naar de medewerker. Het is aan de medewerker deze opdracht al dan niet te delen met leidinggevende en/of bedrijfsmaatschappelijk werk. Op deze wijze voldoet deze online-omgeving dan ook aan de AVG-richtlijnen.

De module is gebruikersvriendelijk en toegankelijk ook voor de medewerkers die niet dagelijks werken met een computer. Vereiste is wel dat medewerker Nederlands goed beheerst in woord en geschrift, of dat de medewerker Engels goed beheerst in woord en geschrift.

De tool kan ook worden ingezet als onderdeel van een opleidingsprogramma (module D). Als u interesse heeft in deze module dan willen wij dat graag met u bespreken. Een organisatie kan dan een aantal inlogcodes bestellen en uitgeven aan de medewerkers die behoefte hebben aan een stresstraining. Er is dan geen verdere begeleiding vanuit bedrijfsmaatschappelijk werk.

In deze tekst wordt omwille van de leesbaarheid in de mannelijke vorm naar personen verwezen, vanzelfsprekend wordt hier ook de vrouwelijke vorm bedoeld.

Wilt u bedrijfsmaatschappelijk werk inschakelen?
Neem dan contact met ons op.