De professionals van BMW Voor Elkaar BV zijn innovatieve en actieve professionals. In het Coronatijdperk zijn we net als veel andere organisatie versneld aan de slag gegaan om intakes, consulten, gezamenlijke gesprekken online te verzorgen met waarborging van onze kernwaarden.

Het was zowel voor onze professionals als voor onze cliënten wennen op deze manier te werken. U bent van ons gewend dat onze bedrijfsmaatschappelijk werkers hun focus hebben op de mogelijkheden met oog voor de beperkingen. Wij hebben in de afgelopen periode kennis gemaakt met de beperkingen van het online werken maar ook met de voordelen ervan.

Online Pro Actieve Pre Intake

BMW Voor Elkaar BV heeft samen met Powerful Impulse BV een online Pro Actieve Pre Intake ontwikkeld.  Met deze online tool kan uw medewerker zich in drie stappen voorbereiden op de intake en stapsgewijs zijn eigen situatie in beeld brengen.

Wij vinden het belangrijk dat de start van onze begeleiding goed en efficiënt gebeurd en willen u en uw medewerker dan ook deze online tool aanbieden.  Aan deze extra dienstverlening zijn geen extra kosten verbonden.

Hoe werkt de online intake?

Wanneer u een medewerker aanmeldt voor onze begeleiding, neemt, zoals gebruikelijk de regionale professional contact met uw medewerker op voor het plannen van de intake. Bij de bevestiging van de afspraak ontvangt uw medewerker een link naar deze online module en een unieke activeringscode. Aan uw medewerker wordt verzocht de uitkomsten van deze module te delen met de bedrijfsmaatschappelijk werker. Indien dit niet gewenst is, zullen de uitkomsten in de intake worden besproken. De uitkomsten worden namelijk alleen verzonden naar het door u opgegeven mailadres van de medewerker. Op deze wijze wordt uiteraard voldaan aan de wettelijke richtlijnen in het kader van de AVG en de richtlijnen van onze beroepscode.

Mocht blijken dat uw medewerker (nog) niet in staat was deze voorbereiding te treffen dan is dat het uitgangspunt van de intake. Het is geen verplichting, het is een extra dienstverlening aan uw medewerker en daarmee ook aan u als werkgever. Deze module zal niet worden ingezet bij een intake in het kader van verliesverwerking en/of overlijden van een dierbare.

In de bijlage kunt u kennisnemen van de inhoud van de module die vanaf 1 juli a.s. van start gaat.

Voor vragen kunt u contact opnemen met BMW Voor Elkaar BV, tel. 0343 – 700235.

De Pro Actieve Pre Intake kent de volgende stappen:

Stap 1            Bewustwording
Medewerker wordt aan de hand van een interactieve vragenlijst gevraagd zijn situatie in kaart te brengen. Tevens worden op een laagdrempelige wijze de effecten van de problematiek in kaart gebracht.

Stap 2            Perspectief
In dit onderdeel kan de medewerker alvast in kaart brengen wat hij wil veranderen, op welke wijze en met welk gewenst resultaat. Mocht de medewerker dit nog niet in kaart kunnen brengen, dan komt dat zonder meer aan de orde in de begeleiding.

Stap 3            Plan
Medewerker kan een start maken met de oplossingen die hij voor ogen heeft om tot een betere balans te komen in zijn werk, in zijn privé leven of in een combinatie van beiden.

Benodigdheden voor deze online tool:

  • Activeringscode die medewerker ontvangt samen met de uitnodiging voor de intake. Deze code is 7 dagen gelden na activering.
  • Mailadres van medewerker.
  • Medewerker dient de beschikking te hebben over een online verbinding middels telefoon, laptop, tablet of computer.


In deze tekst wordt omwille van de leesbaarheid in de mannelijke vorm naar personen verwezen, vanzelfsprekend wordt hier ook de vrouwelijke vorm bedoeld.

 

Wilt u bedrijfsmaatschappelijk werk inschakelen?
Neem dan contact met ons op.