Medewerkers zijn de kracht van een organisatie. Goed samenwerken is de smeerolie die ervoor zorgt dat resultaten worden behaald. Helaas lukt dat niet altijd goed. Wanneer medewerkers te maken krijgen met pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of soms zelfs geweld heeft dit grote impact op het functioneren. Naast persoonlijk leed gaan medewerkers slechter presteren, neemt verzuim toe en kan het zelfs leiden tot arbeidsongeschiktheid. Een onafhankelijke vertrouwenspersoon biedt niet alleen een luisterend oor, maar werkt ook preventief in het voorkomen van ongewenste omgangsvormen.

Pesten op het werk komt vaker voor dan u denkt. Net als seksuele intimidatie. Als medewerkers hier mee te maken krijgen kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Als werkgever bent u verplicht om aandacht te besteden aan psychosociale arbeidsbelasting. Dit kunt u doen door een externe vertrouwenspersoon aan te stellen. Een externe vertrouwenspersoon kan ook prima functioneren naast en samenwerken met een interne vertrouwenspersoon. Wanneer medewerkers te maken krijgen met ongewenst gedrag als discriminatie, seksuele intimidatie, fysieke, verbale of non-verbale agressie of pesten kunnen ze terecht bij de vertrouwenspersoon.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

  • Ondersteunen van medewerkers die last hebben van ongewenste omgangsvormen.
  • Adviseren van de medewerker en eventueel doorverwijzen naar andere hulpverlening.
  • Advies geven aan directie en management over het voorkomen van ongewenst gedrag.

 

Om een veilige werkomgeving te creëren is het belangrijk dat een organisatie beschikt over een beleid op het gebied van veiligheid, evenals een klachtenregeling. BMW Voor Elkaar kan helpen bij het opstellen van dit beleid en een klachtenregeling.
Onze inzet is op basis van nacalculatie.

De vertrouwenspersoon heeft de volgende bevoegdheden:

  • Voeren van gesprekken met medewerkers.
  • Raadplegen externe deskundigen.
  • Mag de directie gevraagd en ongevraagd advies geven over eventuele patronen die hij of zij
    waarneemt.
  • Mag de medewerker doorverwijzen naar een andere (externe) vertrouwenspersoon.

Misstanden durven melden

Een werkgever is er primair verantwoordelijk voor dat medewerkers hun problemen veilig kunnen bespreken. Een goede interne meldstructuur is daarvoor essentieel. Zo voorkomt u dat klokkenluiders hun verhaal pas kunnen doen bij een externe instantie. Een vertrouwenspersoon Integriteit speelt hierin een cruciale rol. Medewerkers kunnen op een veilige en verantwoorde wijze misstanden melden bij deze vertrouwenspersoon.

BMW Voor Elkaar heeft bedrijfsmaatschappelijk werkers die kunnen optreden als vertrouwenspersoon. Onze visie is wel dat onze professionals óf werkzaam zijn als bedrijfsmaatschappelijk werker voor uw organisatie óf als vertrouwenspersoon.

We maken het onderscheid tussen een Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en een Vertrouwenspersoon integriteit. De laatste is beschikbaar voor meldingen van zogenaamde klokkenluiders of andere misstanden op de werkvloer. Naast vertrouwenspersonen kunnen wij ook een klachtencommissie ongewenste omgangsvormen verzorgen.

Wilt u meer weten over de inzet van een vertrouwenspersoon?
Neem dan contact met ons op.