Hoe werken wij

BMW Voor Elkaar BV is een landelijk netwerk van bedrijfsmaatschappelijk werkers die bedrijven  (werkgever en werknemer) ondersteunen bij psychosociale problematiek.

Wij werken transparant met inachtneming van de wettelijke voorschriften vanuit de privacywetgeving maar ook binnen de kaders van de beroepscode van de BPSW (Beroepsvereniging van Sociaal Professionals in Sociaal Werk, voorheen NVMW). U ontvangt na iedere inzet van onze bedrijfsmaatschappelijk werkers een procesmatige terugkoppeling en waar mogelijk eveneens een inhoudelijke terugkoppeling. U bent altijd op de hoogte in welke fase de begeleiding zich bevindt en afstemming is op ieder moment mogelijk.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Wanneer u een werknemer bij ons aanmeldt, wordt er gekeken welke professsional het beste bij uw organisatie past of welke professional de specifieke kennis in huis heeft voor de door u gestelde hulpvraag. Inzet kan plaatsvinden op interventiebasis. Inzet is ook mogelijk op basis van een vast dagdeel per week of per maand. Onze professional houdt dan het spreekuur op de samen met u overeengekomen dag. Voordeel van deze inzet is dat de professional ook ruimte kan inrichten voor een inloopuur voor leidinggevenden of voor werknemers die dreigen uit te vallen. Onze ervaring is dat kortdurende preventieve inzet meer effect heeft dan een curatieve begeleiding.

Onze professionals werken kortdurend, dat wil zeggen vier tot zes consulten na de intake. Halverwege de begeleiding vindt er een tussenevaluatie plaats of het beantwoorden van de hulpvraag realistisch is.

Professionals door heel het land

De inzet van onze professionals vindt bij voorkeur plaats op uw locatie. Indien noodzakelijk is het ook mogelijk een gesprek te voeren bij uw werknemer thuis.

Wil je meer informatie?

Contact opnemen