Kwaliteit

Onze professionals zijn allen geregistreerd bij Registerplein, het keurmerk voor sociaal professionals. Registratie draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit van het werk van sociaal professionals. Registerplein ziet toe op de naleving van de registratiecriteria voor professionals en accreditatiecriteria voor opleidingen. Voor meer informatie: www.registerplein.nl

Onze professionals werken onder supervisie van Joyce Neijenhuis. Dit betekent dat bij aanvang samen wordt gekeken of de professionals voldoen aan onze kwaliteitsnormen en ook vindt er een regelmatige toetsing plaats op de werkwijze en terugkoppeling. Daarnaast organiseren wij twee maal per jaar een studiedag en kunnen professionals aansluiten bij intervisiegroepen.

Wil je meer informatie?

Contact opnemen