Ondersteuning bij schokkende gebeurtenissen

De professionals van BMW Voor Elkaar BV kunnen en willen u ook ondersteunen als u als organisatie geconfronteerd wordt met een schokkende gebeurtenis. Wij bieden geen 24/7 dienst omdat wij op dit moment niet landelijk kunnen garanderen dat op korte termijn hulpverlening bij u ter plaatse is. In de praktijk blijkt bovendien meer en meer dat werknemers niet direct de behoefte aan opvang hebben maar juist op een later tijdstip.

Wat kunnen wij u wel bieden?

Een groot aantal van onze professionals hebben ruime ervaringen op het bieden van steun ter plekke, op afstand middels telefoon, skype of app. Wij kunnen u altijd telefonisch ondersteunen en advies geven over nut en noodzaak van professionele hulpverlening.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Als organisatie zijn wij altijd op kantoordagen tussen 08.00 en 18.00 uur bereikbaar op
0343 – 700 235. Wij zijn een organisatie van en door zelfstandige bedrijfsmaatschappelijk werkers, belt u na kantoortijden, laat dan een voicemail achter, u wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

In principe zal na uw melding Joyce Neijenhuis in eerste instantie contact met u opnemen. Zij heeft jarenlange ervaring in het coördineren en verzorgen van opvang & advies bij schokkende gebeurtenissen. Na de melding wordt in overleg met u bepaald wat er nodig is, en welke actie wanneer nodig is. En mocht er direct inzet nodig zijn, dan proberen wij een regionale collega te bereiken of komt zij zelf in actie.

Na de eerste opvang zal getracht worden de opvang zoveel mogelijk door de regionale collega worden opgepakt, vanzelfsprekend in overleg met u.

Tarieven

Voor deze specifieke dienstverlening gelden onze reguliere tarieven met een opslag van 15% voor opvang gedurende kantoortijden en een opslag van 30% voor de uren buiten kantoortijden en in het weekend.

Waar bestaat de opvang uit?

De opvang kan verschillende vormen hebben. Wij noemen u enkele voorbeelden:
Opvang van getuigen en directe medewerkers
Opvang van slachtoffer zelf
Opvang van partner en/of kinderen van slachtoffer zelf
Ondersteuning/sparring partner zijn voor directie, leidinggevende, personeelsfunctionaris, casemanager e.d.
Brug slaan naar reguliere hulpverlening (b.v. overleg huisarts, verwijzing naar reguliere zorg)
Bieden van nazorg.

Wil je meer informatie?

Contact opnemen