Bedrijfsmaatschappelijk werkers krijgen steeds meer te maken met medewerkers die uitvallen door verlies en rouw in hun directe omgeving. In 2020 waren er in Nederland 168 678 sterfgevallen (CBS, 2021). Veel medewerkers worden geraakt door verlies van en rouw om dierbaren. Rouw op zich is geen ziekte en verlof is in sommige gevallen geregeld maar altijd kortdurend. Uit onderzoek door CNV (2018) blijkt dat als een rouwende werknemer niet goed beleid wordt de schade voor de organisatie groot kan zijn.

  • 1 op de 10 werknemers krijgt na het verlies van een dierbare een burn-out;
  • Bijna de helft (44%) kon na het verlies van een dierbare een or meerdere dagen niet werken;
  • 33% heeft zich kort ziekgemeld;
  • 9% was langdurig ziek afwezig;
  • 26% ging weer té snel aan het werk.

(bron: CNV, 2018)

Gespecialiseerde aanbod

BMW Voor Elkaar kunnen reguliere bedrijfsmaatschappelijk werkers medewerkers met rouw en verlies kunnen begeleiden. Daarnaast hebben we ook een groep van gespecialiseerde bedrijfsmaatschappelijk werkers die extra zorg kunnen bieden.

Beleid voor uw organisatie

Ook helpen we organisaties bij het ontwikkelen van beleid rond rouw en verlies op het werk. Met als doel om uitval van medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen. Wat een medewerker nodig heeft  is natuurlijk niet voor elke medewerker hetzelfde. Beleid geeft leidinggevenden, hr adviseurs en medewerkers wel een handvat die juist die steun kan bieden die hard nodig is.