Anniek de Noord

Regio zuid-west

Anniek de Noord, 38 jaar, bedrijfsmaatschappelijk werker, teamcoach, coach persoonlijk leiderschap en trainer.

“Onze grootste les en waarde zit volgens mij niet alleen in het voorkomen dat we vallen, maar in het omgaan met het vallen als onderdeel van het leven”.

Mijn drive als coach in organisaties; speelsheid toevoegen, persoonlijk leiderschap versterken, groeien, samenwerken vanuit ieder zijn of haar eigen authentieke kracht en dingen doen die van betekenis zijn.