Marianne Bartels

Regio zuid-west

Sinds 2005 werk ik als zelfstandig coach en bedrijfsmaatschappelijk werker. Mijn werk is erop gericht om vitaliteit, geluk en werkplezier in het leven te verhogen. Deze kortdurende trajecten worden preventief of in een vroeg stadium van het ziekteverzuim ingezet, waardoor langdurig ziekteverzuim wordt voorkomen. De aanleiding om een begeleidingstraject te starten is divers dit kan zowel door prive en/of een werkgerelateerde vraagstuk zijn.

Gezond en met een plezierig gevoel naar je werk gaan is de verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als de werknemer. Afhankelijk van de situatie zal er overleg met de bedrijfsarts, HRM en/of met de leidinggevende plaatsvinden, de ervaring heeft geleerd dat samenwerking en duidelijke communicatie de processen versneld.

Uiteindelijk streef ik er na dat er tijdens het traject gewerkt wordt aan het vergroten van de daadkracht en het nemen van regie en verantwoordelijkheid voor eigen vitaliteit.

Vaardigheden die ik inzet tijdens het traject gaan over inzicht in eigen vitaliteit ( hoe te verbeteren), de invloed van gedachten op je vitaliteit( piekeren, slecht slapen, multi-taksen etc. ), verbeteren communicatie, problemen analyseren en ontrafelen door het stimuleren van oplossingsgericht denken, verwerkingsprocessen etc. Met als doel het terugkrijgen van de regie op het eigen werken en leven.