Yvonne van de Vondervoort

Regio Zuid

Ik ben al meer dan 30 jaar actief met het begeleiden van trajecten rond Mens, Arbeid en Organisatie. In de eerste jaren heb ik mij gericht op het krijgen van werk als consulent bij het Arbeidsbureau en later als consultant bij een outplacement bureau. Daarbij heb ik de opleiding voor loopbaanadviseur gedaan. Vervolgens heb ik mij gericht op het houden van werk als bedrijfsmaatschappelijk werkende waarbij ik me sterk gericht heb op vitaliteit. De laatste jaren heb ik mij o.a. ingezet op het duurzaam inzetbaar zijn, ook op hogere leeftijd. Daarnaast richt ik mij op advisering op deze terreinen binnen organisaties.

Ik werk vanuit respect, dienend aan cliënt en organisatie. Integriteit en zorgvuldigheid zijn voor mij belangrijke waarden, ook op het gebied van privacy.

Mijn motto is: iedereen aan het stuur van eigen leven en loopbaan. Hierin ben ik stimulerend en motiverend en niets menselijks is mij vreemd.

Meer weten? Neem gerust contact op.