Verstoorde arbeidsrelatie

Een verstoorde arbeidsrelatie gaat vaak ten koste van de kwaliteit van het geleverde werk. Heeft u een conflict met een werknemer en wilt u dit graag samen oplossen? Dan is het wellicht tijd voor een bedrijfsmaatschappelijk werker van BMW Voor Elkaar BV. Samen met u en uw werknemer bieden wij ondersteuning bij het ontwikkelen van het probleemoplossend vermogen van uw werknemer. Zo blijft uw werknemer duurzaam inzetbaar.

Over BMW Voor Elkaar BV

BMW Voor Elkaar BV is een landelijk netwerk van bedrijfsmaatschappelijke werkers die werkgever en werknemer ondersteunen bij onder andere een verstoorde arbeidsrelatie. Ons netwerk bestaat uit een groot aantal ervaren bedrijfsmaatschappelijke werkers uit diverse regio’s, waardoor er altijd wel iemand bij u in de buurt beschikbaar is. Wij hanteren korte lijnen en een snelle inzetbaarheid, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Onze werkwijze

Wanneer u hulp wilt bij een verstoorde arbeidsrelatie vinden wij het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent. Kiest u voor BMW Voor Elkaar BV als hulpverlener? Dan kiest u voor:

  • Transparantie: met inachtneming van de wettelijke voorschriften vanuit de privacywetgeving, maar ook binnen de kaders van de beroepscode van de BPSW (Beroepsvereniging van Sociaal Professionals in Sociaal Werk, voorheen NVMW)
  • Na iedere inzet van onze bedrijfsmaatschappelijk werker krijgt u een procesmatige terugkoppeling en waar mogelijk eveneens een inhoudelijke terugkoppeling
  • U bent altijd op de hoogte in welke fase van de begeleiding u staat en afstemming is op ieder moment mogelijk
  • Er wordt altijd gekeken welke professional het beste bij uw organisatie past of welke professional de specifieke kennis in huis heeft voor de door u gestelde hulpvraag
  • Inzet kan plaatsvinden op interventiebasis. Inzet is ook mogelijk op basis van een vast dagdeel per week of per maand. Onze professional houdt dan het spreekuur op de samen met u overeengekomen dag.
  • Onze professionals werken kortdurend, dat wil zeggen 4 tot 6 consulten na de intake. Halverwege de begeleiding is er een tussenevaluatie
  • Gesprekken vinden voorkeur plaats op uw locatie. Indien noodzakelijk is het ook mogelijk een gesprek te voeren bij uw werknemer thuis

Ja, ik wil hulp bij een verstoorde arbeidsrelatie!

Heeft u te maken met een verstoorde arbeidsrelatie en wilt graag tot een oplossing komen? Dan helpt BMW Voor Elkaar BV u graag. Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u altijd telefonisch of per mail contact met ons opnemen. Dan zoeken wij voor u een geschikte bedrijfsmaatschappelijke werker.

Wil je meer informatie?

Contact opnemen