Vertrouwenspersoon voor ongewenste omgangsvormen

Het team van BMW voor elkaar bestaat uit bedrijfsmaatschappelijk werkers die ook kunnen optreden als een externe vertrouwenspersoon voor uw bedrijf. Onze visie is wel dat onze professionals óf werkzaam zijn als bedrijfsmaatschappelijk werker voor uw organisatie óf als vertrouwenspersoon.

Let op: Wij werken uitsluitend in opdracht van bedrijven en niet voor particulieren.

Vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag

De vertrouwenspersoon is degene bij wie medewerkers zich kunnen melden op het moment dat zij te maken krijgen met ongewenst gedrag. U kunt dan denken aan discriminatie, seksuele intimidatie, fysieke, verbale of non-verbale agressie of pesten. Naast vertrouwenspersonen kunnen wij ook een voltallige klachtencommissie ongewenste omgangsvormen voor u verzorgen. Tevens verzorgen wij signaalonderzoek wanneer een vermoeden is van ongewenst gedrag.

Ook voor uw interne vertrouwenspersoon kunnen onze professionals ingezet worden als supervisor of sparringpartner. Een aantal van onze professionals zijn in te zetten als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en/of vertrouwenspersoon integriteit.

Vertrouwenspersoon Integriteit

Als werkgever bent u primair verantwoordelijk dat medewerkers hun problemen veilig kunnen bespreken. Een goede interne meldstructuur is daarvoor essentieel. Op deze wijze voorkomt u dat klokkenluiders hun verhaal pas kunnen doen bij een externe instantie. Een vertrouwenspersoon Integriteit speelt hierin een cruciale rol. Deze vertrouwenspersoon draagt eraan bij dat uw medewerkers op een veilige en verantwoorde wijze (vermoedens van) misstanden intern kunnen melden.

Lees meer over de rol van een vertrouwenspersoon in ons artikel: Wat is een vertrouwenspersoon? 

BMW Voor Elkaar BV

BMW Voor Elkaar BV is een landelijk netwerk van bedrijfsmaatschappelijk werkers die bedrijven (werkgever én werknemer) ondersteunen bij psychosociale problematiek. Het team bestaat uit ervaren professioneel zelfstandige bedrijfsmaatschappelijk werkers, die bij u in de regio werkzaam zijn. Er is altijd wel een bedrijfsmaatschappelijk werker bij uw bedrijf in de buurt.

Wil je meer informatie?

Contact opnemen