Wat is BMW?

Uw HRM manager, casemanager of uw bedrijfsarts vindt het een goed idee dat u met bedrijfsmaatschappelijk werk gaat praten. Maar wat betekent dit nu in de praktijk? Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW) is hulpverlening gericht op een werknemer die om een bepaalde reden niet meer in staat is goed te functioneren zowel op het werk en/of in de thuissituatie. BMW laat zich het best omschrijven door de drie kernbegrippen in de functienaam:

  1. Bedrijfsmaatschappelijk werk
    BMW begeleidt werknemers van organisaties. Dit betekent dat de gesprekspartners van BMW altijd zijn: de werkgever (vaak de leidinggevende) en een werknemer. Soms kan er ook sprake zijn van begeleiding van meerdere werknemers.
  2. Bedrijfsmaatschappelijk werk
    Als mens heeft u te maken met verschillende factoren in uw leven die het dagelijks functioneren beïnvloeden dan wel in positieve dan wel in negatieve zin. Bij BMW wordt de werknemer centraal gesteld en wordt gekeken welke invloeden ervoor zorgen dat werken niet zo goed meer lukt of niet meer zo efficiënt gebeurt. Als voorbeeld een paar invloeden: werkdruk, contact met leidinggevende, contact met collega’s, dreigende reorganisatie, niet goed nee kunnen zeggen, geen overzicht kunnen houden. Maar ook vanuit de privésituatie kunnen er zaken zijn die uw dagelijkse werk beïnvloeden: mantelzorg, zorg om kinderen, verlies van dierbaren, dreigende scheiding, financiële problemen, gezondheidsproblemen.
  3. Bedrijfsmaatschappelijk werk
    BMW is praktisch. Eerst wordt er gekeken wat het probleem is (analyse), daarna wordt gekeken hoe u dit dan kan oppakken (advies & aanpak). Hoe bewaakt u bijvoorbeeld in de praktijk uw grenzen? Samen kijken we vooral naar de mogelijkheden en kijken we wat er nodig is om de beperkingen te gaan beperken.

Een begeleiding start altijd met een intake. Wij maken over en weer kennis en wij maken afspraken rondom vertrouwelijkheid. Goed om te weten is dat wij ons houden aan de beroepscode van de BPSW[1] en dat wij als maatschappelijk werkers geregistreerd ben bij het Registerplein[2]. Het is vanzelfsprekend dat wij ons daarnaast houden aan de wettelijke richtlijnen rondom privacy. Uw casemanager ontvangt altijd een procesrapportage na ieder gesprek, een eventuele inhoudelijke terugkoppeling geschiedt alleen met toestemming van u, en u ontvangt daarvan altijd een kopie. In sommige situaties kan het ook zijn dat de procesmatig terugkoppeling ook wordt verzonden naar uw bedrijfsarts, dit laatste vanzelfsprekend eveneens alleen met uw toestemming.

In de intake proberen wij zoveel mogelijk in kaart te brengen wat er speelt in de werk- en in de thuissituatie. Op basis van de intake stellen wij een advies op voor een verdere begeleiding. Soms is bij de intake al duidelijk dat er een doorverwijzing moet plaatsvinden naar een andere soort hulpverlening. Als de werkgever en de cliënt instemmen met ons advies start de vervolgbegeleiding. Tussentijds zullen wij regelmatig stil staan of de begeleiding nog naar wens verloopt. Soms is het ook nodig tussentijds de hulpvraag aan te passen.

 

[1] Beroepsvereniging  van Professionals in Sociaal Werk, www.bpsw.nl

[2] Kwaiteitskeurmerk voor Sociaal Professionals, www.registerplein.nl

Wil je meer informatie?

Contact opnemen