Maaike de Haan

Maaike de Haan

Mensen in beweging brengen en motiveren om eigen regie te nemen over hun eigen (werk) leven is een van mijn grootste passies.

Als coach bevorder ik persoonlijk leiderschap middels gedragsmatige – en oplossingsgerichte interventies en reis ik een stukje van jou leven met je mee en ben ik jouw spiegel.

Mijn expertise is breed en spitst zich met name toe op het gebied van Psycho Sociale Arbeidsbelasting zoals werkdruk, stress, burnout, bore-out, conflicten, pesten en grens overschrijdend gedrag. Ik heb me gespecialiseerd in verzuim, gedragsverandering, veerkracht, bevlogenheid en positieve psychologie. Naast individuele begeleiding geef ik ook trainingen, teamcoaching en coach ik leidinggevenden bij organisatie veranderingen.

In de trajecten maak ik graag gebruik van mijn gereedschapskist gevuld met methodieken en professionele- en levenservaring. Zo ben ik al meer dan 15 jaar werkzaam op het gebied van Mens, Werk en Organisatie in verschillende rollen als arbeidsdeskundige, coach, trainer, team coach en arbeids- & organisatie deskundige.

Mijn aanpak wordt gekenschetst als resultaatgericht, no-nonsense, direct maar respectvol, ongeacht iemands rol, achtergrond, geloof of positie. Humor ontbreekt niet en geen middel wordt geschuwd om zaken of mensen in beweging te krijgen. Ik denk in mogelijkheden en maak gebruik van metaforen. Daarnaast bestaat er bij mij de mogelijkheid om het gesprek in het Fries te doen (mijn memmetaal).

Wil je meer informatie?

Contact opnemen