Mediation

Mediation kan worden ingezet op het moment dat twee partijen niet meer in staat zijn samen tot een oplossing te komen.

Gezamenlijke belangen

Onder begeleiding van onze mediator gaat u samen aan de slag om te komen tot een duurzame en optimale oplossing. Wij richten ons daarbij vooral op het onderzoeken van de gezamenlijke belangen. Mediation is in onze ogen gericht op het oplossen van een probleem en niet gericht op de ruzie.

Toewerken naar een oplossing

Samen met de mediator wordt vaak helder wat nu daadwerkelijk het probleem is. Zo herstellen we de verstoorde communicatie. Op deze wijze kunnen de belangen en inzichten van beide partijen worden besproken om zo te komen tot een oplossing die voor alle betrokken partijen acceptabel is.

Reglement en voorbeeldovereenkomst Mediation

Voorafgaand aan de mediation ontvangen beide partijen het reglement van Mediation en een voorbeeld overeenkomst Mediation toegezonden.

Voorafgaand aan de start van de mediation ondertekenen de beide partijen en de mediator het reglement.

Aan het einde van de mediation ondertekenen beide partijen de gemaakte afspraken zoals deze worden vastgelegd in de overeenkomst van mediation.

Wil je meer informatie?

Contact opnemen