Onze klachtenregeling

Wij doen er alles aan om de beste dienstverlening te bieden. Natuurlijk kan er wel eens iets mis gaan. Het kan zijn dat u als opdrachtgever of als medewerker niet tevreden bent. Neem dan vooral contact met ons op. Onze klachten procedure werkt als volgt:

1. Bespreek uw klacht met onze collega

Wij hopen dat u de klacht eerst wilt bespreken met de collega waar u een klacht over heeft. Als dat niet kan vanwege de aard van de klacht of als u niet tevreden bent met de uitkomst. Richt u dan tot de directeur van BMW voor Elkaar.

2. Mail de directeur

Hettie Schuring ontvangt uw klacht graag via het antwoordformulier. Vermeld hierbij:
– De inhoud van de klacht;
– De naam van de collega of de dienst waar het om gaat;
– De organisatie waar u voor werkt.
Hettie zoekt altijd uit hoe het zit of neemt voor wederhoor contact op met de collega.
U krijgt binnen 14 dagen een respons van haar over de afhandeling van de klacht.

3. Beroepsvereniging

Als er in de dienstverlening in de uitvoering een klacht is ontstaan en de collega is lid van de beroepsvereniging dan kunt u altijd een tuchtzaak beginnen.