Bedrijfsmaatschappelijk werk door BMW Voor Elkaar

Als medewerkers problemen ervaren die hun functioneren belemmeren kunnen ze terecht bij het bedrijfsmaatschappelijk werk. Dit kunnen werkgerelateerde problemen zijn. Het kan ook gaan om privé problematiek die invloed heeft op het werk.

Dienstverlening

– psychosociale hulpverlening
– verzuim begeleiding
– conflictbemiddeling
– geven van psycho-educatie
– indien nodig verwijzing wij naar bedrijfsarts, gemeentelijke diensten, etc.
– sociaal medisch overleg
– advies en consultatie leidinggevenden en HR adviseurs
– bevorderen samenwerking binnen uw organisatie

Werkwijze bedrijfsmaatschappelijk werk

Onze standaard werkwijze staat hieronder beschreven. Het is mogelijk om specifieke afspraken te maken voor uw organisatie.

Aanmelding

Leidinggevenden. HR adviseurs, casemanagers en bedrijfsartsen zijn meestal de verwijzers. Wij kunnen met u afspreken om uw medewerkers zelf een afspraak te laten inplannen. Hiervoor hebben we een standaard aanmeldformulier. Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers werken zowel curatief als preventief.

Intake

Na de aanmelding volgt een intake met de medewerker. Tijdens de intake worden de hulpverleningsdoelen besproken. Er wordt gericht gewerkt aan een duurzame oplossing. Na de intake wordt er een indicatie gegeven van het aantal gesprekken.

Het intakegesprek duurt 2,5 uur waarvan 1,5 uur gesprekstijd, 0,5 uur overleg met de aanmelder en 0,5 uur voor het opstellen van een rapportage en behandelplan. De werkgever ontvangt uiterlijk binnen drie werkdagen ons advies voor verdere begeleiding.

Rapportage

U kunt afspraken over de terugkoppelingen. Wij adviseren u graag over de verschillende mogelijkheden.

Het Zorggesprek

Naast preventieve en curatieve gesprekken hebben we ook het Pré-preventie Zorggesprek. Wilt u meer weten klik hier

 

 

Wilt u meer weten over de inzet van een bedrijfsmaatschappelijk werk?
Neem dan contact met ons op.

Meer