Bedrijfsmaatschappelijk werkers

Bedrijfsmaatschappelijk werkers nodig?

Heeft u een conflict met een werknemer en komt u daar zelf niet meer uit? Of heeft u een werknemer die door problemen op het werk of thuis zijn werk niet meer goed kan uitvoeren? Dan is het wellicht tijd voor bedrijfsmaatschappelijke werkers van BMW Voor Elkaar BV. Samen met u en uw werknemer bieden wij ondersteuning bij het ontwikkelen van het probleemoplossend vermogen van uw werknemer. Zo blijft uw werknemer duurzaam inzetbaar.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Wanneer er een conflict heerst op het werk, maar er wel nog enigszins sprake is van draagvlak bij beide partijen dan kan bedrijfsmaatschappelijk werk de oplossing zijn. Aan de hand van individuele gesprekken met beide partijen wordt de problematiek geanalyseerd en wordt er besproken in hoeverre de afzonderlijke partijen in staat zijn om hun eigen standpunt op een goede en juiste wijze te verwoorden in een bemiddelingsgesprek. Is dit het geval, dan wordt er een bemiddelingsgesprek ingepland waarin de bedrijfsmaatschappelijk werker een ondersteunende rol zal hebben. Mocht tijdens het gesprek met werknemer en leidinggevende blijken dat medition nodig is, verwijzen wij hier direct naar.

Werkwijze BMW Voor Elkaar BV

Kiest u voor een bedrijfsmaatschappelijk werker van BMW Voor Elkaar BV als hulpverlener? Dan is dit de werkwijze die wij hanteren tijdens het proces:

  • Transparantie: met inachtneming van de wettelijke voorschriften vanuit de privacywetgeving, maar ook binnen de kaders van de beroepscode van de BPSW (Beroepsvereniging van Sociaal Professionals in Sociaal Werk, voorheen NVMW)
  • Na iedere inzet van onze bedrijfsmaatschappelijk werkers krijgt u een procesmatige terugkoppeling en waar mogelijk eveneens een inhoudelijke terugkoppeling
  • U bent altijd op de hoogte in welke fase van de begeleiding u staat en afstemming is op ieder moment mogelijk
  • Er wordt altijd gekeken welke professional het beste bij uw organisatie past of welke professional de specifieke kennis in huis heeft voor de door u gestelde hulpvraag
  • Inzet kan plaatsvinden op interventiebasis. Inzet is ook mogelijk op basis van een vast dagdeel per week of per maand. Onze professional houdt dan het spreekuur op de samen met u overeengekomen dag.
  • Onze professionals werken kortdurend, dat wil zeggen 4 tot 6 consulten na de intake. Halverwege de begeleiding is er een tussenevaluatie
  • Gesprekken vinden voorkeur plaats op uw locatie. Indien noodzakelijk is het ook mogelijk een gesprek te voeren bij uw werknemer thuis

Neem contact op

Heeft u behoefte aan conflictbemiddeling op de werkvloer door bedrijfsmaatschappelijke werkers, omdat u en uw werknemer lijnrecht tegenover elkaar blijven staan? Neem dan direct contact op.

Wil je meer informatie?

Contact opnemen