Bedrijfsmaatschappelijk werker nodig?

Heeft u binnen uw bedrijf een conflict met een werknemer en komt u daar zelf niet meer uit? Of heeft u een werknemer die door problemen op het werk of thuis zijn werk niet meer goed kan uitvoeren? Dan is het wellicht tijd voor bedrijfsmaatschappelijke werkers.

Samen met u en uw werknemer bieden wij ondersteuning bij het ontwikkelen van het probleemoplossend vermogen van uw werknemer. Een medewerker die goed in zijn vel zit, is meer bevlogen, is creatiever en presteert beter dan iemand die niet goed in zijn vel zit. Zo blijft uw werknemer duurzaam inzetbaar.

Let op: Wij werken uitsluitend in opdracht van bedrijven en niet voor particulieren.

Wanneer een bedrijfsmaatschappelijk werker inzetten?

Wanneer er een conflict heerst op het werk, maar er wel nog enigszins sprake is van draagvlak bij beide partijen, dan kan een bedrijfsmaatschappelijk werker de oplossing zijn.

Bedrijfsmaatschappelijk werk is in veel situaties inzetbaar. Een aantal mogelijkheden:

 1. Bij werkgerelateerde problemen of niet werkgerelateerde problemen die invloed hebben op het werk
 2. Bij moeite met het stellen van grenzen
 3. Bij het ontbreken van assertiviteit
 4. Bij het ontbreken van sociale vaardigheden
 5. Bij burn-out
 6. Bij stressklachten
 7. Bij een ingrijpende gebeurtenis (in privé- of werkomgeving)
 8. Bij verlieservaringen die invloed hebben op het dagelijks functioneren
 9. Bij conflicten

Onze werkwijze

Aan de hand van individuele gesprekken met beide partijen wordt de problematiek geanalyseerd. Uw medewerker wordt begeleid in het leren omgaan met de problemen die van invloed zijn op het dagelijks functioneren van uw medewerker. De bedrijfsmaatschappelijk werker is de professional op het gebied van psychosociale stress. Onderdeel van de begeleiding kan een gezamenlijk gesprek met leidinggevende zijn.

Mocht er sprake zijn van een conflict dan kan de bedrijfsmaatschappelijk werker optreden als bemiddelaar. De bedrijfsmaatschappelijk werk zal na een apart gesprek met beide partijen een inschatting maken of conflictbemiddeling nog mogelijk is, of dat mediation een betere interventie is. Wanneer een van beide partijen zich wil laten bijstaan door een juridisch adviseur zal er geen conflictbemiddeling mogelijk zijn maar is mediation op zijn plaats.

Mocht tijdens het gesprek met werknemer en leidinggevende blijken dat mediation nodig is, verwijzen wij hier direct naar.

Kiest u voor een bedrijfsmaatschappelijk werker van BMW Voor Elkaar BV als hulpverlener? Dan is dit de werkwijze die wij hanteren tijdens het proces:

 1. Transparantie: met inachtneming van de wettelijke voorschriften vanuit de privacywetgeving, maar ook binnen de kaders van de beroepscode van de BPSW (Beroepsvereniging van Sociaal Professionals in Sociaal Werk, voorheen NVMW).
 2. Na iedere inzet van onze bedrijfsmaatschappelijk werkers krijgt u een procesmatige terugkoppeling en waar mogelijk eveneens een inhoudelijke terugkoppeling.
 3. U bent altijd op de hoogte in welke fase van de begeleiding u staat en afstemming is op ieder moment mogelijk.
 4. Er wordt altijd gekeken welke professional het beste bij uw organisatie past of welke professional de specifieke kennis in huis heeft voor de door u gestelde hulpvraag.
 5. Inzet kan plaatsvinden op interventiebasis. Inzet is ook mogelijk op basis van een vast dagdeel per week of per maand. Onze professional houdt dan het spreekuur op de samen met u overeengekomen dag.
 6. Onze professionals werken kortdurend, dat wil zeggen 4 tot 6 consulten na de intake. Halverwege de begeleiding is er een tussenevaluatie.
 7. Gesprekken vinden op uw locatie of op de locatie van de bedrijfsmaatschappelijk werker. Indien noodzakelijk is het ook mogelijk een gesprek te voeren bij uw werknemer thuis, dit echter in overleg met de betrokken bedrijfsmaatschappelijk werker.

Meer weten?

Heeft u behoefte aan conflictbemiddeling op de werkvloer door bedrijfsmaatschappelijke werkers, omdat u en uw werknemer lijnrecht tegenover elkaar blijven staan? Neem dan direct contact op.

Wilt u een bedrijfsmaatschappelijk werker inschakelen?
Neem dan contact met ons op.