Ziekteverzuim zorg

Wanneer u werkgever bent, dan komt het in de praktijk voor dat een werknemer van u zich ziek zal melden. In de meeste gevallen willen beide partijen dat de werknemer weer zo snel mogelijk, en duurzaam aan het werk gaat. Om dat te kunnen bereiken, is er een goed ziekteverzuimbeleid nodig. Wanneer u een goed verzuimbeleid in uw bedrijf heeft, zal de werknemer gestimuleerd worden om ervoor te zorgen dat hij of zij weer zo snel mogelijk zal herstellen. In veel gevallen zal een werknemer, na de ziekmelding, weer binnen twee weken volledig hersteld zijn en het werk hervatten. Ook komt het voor dat een werknemer voor een langere periode ziek thuis is. In zo’n geval moet er gezocht worden naar een effectieve re-integratie.

Het re-integreren

Bij het volgen van een re-integratietraject moet er gezocht worden naar een oplossing die goed is voor de werkgever en werknemer. Het is zowel voor de werkgever als werknemer een vervelende situatie dat een medewerker ziek thuisblijft. Er zal in zo’n geval alles gedaan worden om de werknemer weer zo snel mogelijk aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Het terugkeren in het werk kan op twee manieren plaatsvinden. Het kan namelijk via de re-integratie 1e en 2e spoor. Bij het re-integreren via het 1e spoor wordt getracht dat de werknemer terugkeert en zijn voormalig werk weer kan hervatten. Ook kan er gekeken worden of het mogelijk is om aangepast werk te gaan verrichten. Is dit niet mogelijk, dan zal er gekeken worden naar spoor 2 ziektewet. Hierbij wordt gekeken of de persoon aan het werk kan gaan buiten de organisatie waar hij of zij gewerkt heeft.

Stappen bij een re-integratietraject

De overheid heeft de procesgang van het eerste en tweede jaar verlicht gesteld om de re-integratie te bevorderen. Binnen een week, na de eerste dag van de ziektemelding, moet er melding worden gedaan bij de bedrijfsarts of arbodienst. Is de werknemer na zes weken nog steeds ziek thuis, dan moet er een probleemanalyse worden opgesteld. Daarin moet komen te staan waarom de medewerker nog niet aan het werk kan gaan en wat daaraan gedaan kan worden. Binnen acht weken moet er een Plan van Aanpak worden gemaakt. Hierin moet beschreven staan wat de werknemer en werkgever eraan gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Is het ziekteverzuim langdurig, dan moet in het dossier worden genoteerd wat er allemaal is gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Iedere zes weken zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden. In week 42 wordt de werknemer ziekgemeld bij het UWV. Tussen week 46 en 52 zal er een eerstejaarsevaluatie worden besproken. Er wordt gekeken hoe het verloop van het tweede jaar moet geschieden. Er wordt gekeken welke functies buiten de eigen organisatie passen. Na 86 weken zal de werkgever met de werknemer het re-integratieproces opstellen. In week 87 moet de werknemer een WIA-aanvraag indienen.

Preventie ziekteverzuim

Er zal door de werkgever geprobeerd worden om het ziekteverzuim in het bedrijf zo laag mogelijk te houden. De werkgever kan ervoor zorgen dat de werkzaamheden op een prettige en vooral gezonde manier gedaan kunnen worden en de werknemer met plezier naar het werk gaat. De sfeer tussen het personeel kan bevorderd worden door uitstapjes en dergelijke. Als de sfeer goed is en de werknemer kan op een prettig manier zijn werk doen, dan zal daardoor het ziekteverzuim zeker verminderen.

Direct contact of een afspraak maken?

Van persoonlijk advies tot een directe aanmelding, wij zijn u graag van dienst. U kunt ons op werkdagen bereiken van 8.30 uur tot 17.00 uur op
085-303 9262 of vul onderstaand formulier in.

Voor calamiteitenopvang van 08.30 uur tot 17.00 uur belt u met
085-3039262 . Buiten kantoortijd en in het weekend belt u met
085-0047997

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.