Belastingen/toeslagen

Alle informatie inzake belastingen en toeslagen is te vinden op de website van de Belastingdienst.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen

*Let erop dat wanneer uw inkomen verandert, in positieve of negatieve zin, u dit meteen doorgeeft aan de Belastingdienst. Uw toeslagen wijzigen dan. Dit zorgt ervoor dat u niet teveel ineens moet terugbetalen.