Regelingen minimum inkomen

Gemeentelijke regelingen

Met ingang van 1 januari 2012 is wettelijk bepaald dat een ieder die tot 110% van het sociaal minimum als inkomen heeft, gebruik mag maken van gemeentelijke regelingen en voorzieningen.

Valt u in de minimum-inkomensgroep – of tot 10% daarboven – dan heeft u, afhankelijk in welke gemeente u woont, recht op diverse regelingen en voorzieningen. Iedere gemeente heeft andere regelingen, deze zijn terug te vinden op de website van de gemeente of op te vragen bij de afdeling Sociale Zaken van die gemeente. In 2012 is vastgesteld dat alleen mensen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum in aanmerking komen voor gemeentelijke regelingen en voorzieningen.

Aanvullende bijstand

Zit een werknemer met zijn loon onder het voor hem geldende sociaal minimum, dan heeft diegene recht op aanvullende bijstand. Vaak hebben alleenstaande ouders, veelal moeders, een aanvulling nodig omdat zij veelal parttime werken. De eerste aanvraag wordt ingediend bij het Werkplein (voormalig CWI), deze geeft de aanvraag door aan de afdeling Sociale Zaken in de betreffende gemeente.

  • Deze regeling geldt ook voor mensen die bij een loonbeslag onder het voor hen geldende sociaal minimum komen. U kunt dan een aanvulling vragen bij uw gemeente.
  • Deze uitkering kan niet met terugwerkende kracht aangevraagd worden!

Kwijtschelding Gemeentelijke heffingen en Waterschap

Kwijtschelding kunt u in de meeste gemeenten krijgen voor gemeentelijke heffingen en de waterschapslasten. U moet deze in de betreffende gemeente aanvragen. Vaak zijn de formulieren te downloaden.

In 2012 mag men tot 110% van het sociaal minimum aan inkomen hebben om in aanmerking te komen.

Gemeentelijke belastingen/heffingen
Gemiddeld € 350,- per jaar

Waterschapslasten
Gemiddeld € 150,- per jaar