Sociaal minimum, bijstand of Participatiewet, 1 juli 2022

NB. Deze bedragen worden jaarlijks in januari en juli aangepast. De bedragen zijn netto per maand, inclusief 5% vakantiegeld.

Normen 1 juli 2022

Alleenstaande tussen 21 jaar-pensioen
70% norm
€ 1.101,82

Alleenstaande ouder
70% norm
€ 1.101,82

Gehuwd/samenwonend
100% norm
€ 1.574,03

In de bijstand heeft u te maken met de kostendelersnorm. Dit betekent dat uw bijstandsuitkering lager is als er meerdere personen op hetzelfde adres wonen. Uitzonderingen zijn:

  1. Een meerderjarig kind of medebewoner die niet met de bijstandsgerechtigde een gezamenlijke huishouding voert. Hun inkomen telt dus niet mee.
  2. Studenten, commerciële relaties en personen tot 21 jaar.

Onderstaand een goede link om duidelijk te krijgen wat de kostendelersregeling is:
http://www.rotterdam.nl/kostendelersnorm#A5

Aantal volwassenen in een huishouden

Twee personen
Bijstandsnorm per persoon: 50%

Drie personen
Bijstandsnorm per persoon: 43,33%

Vier personen
Bijstandsnorm per persoon: 40%

Vijf personen
Bijstandsnorm per persoon: 38%

Alleenstaande ouder

Een alleenstaande ouder kan in veel gevallen gebruik maken van het kindgebonden budget voor 2022.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van mensen die bijstand ontvangen mag niet meer bedragen dan € 6.505,- voor alleenstaanden, € 13.010,- voor een alleenstaande ouder en gehuwden.

Alleen voor mensen die een eigen woning hebben geldt een extra vrijstelling van maximaal € 54.900,-:

1. Mits u zelf in de woning woont.
2. Er niet van u verwacht kan worden dat u uw huis verkoopt of een (extra) hypotheek afsluit omdat uw woonkosten ongeveer even hoog zijn als de huur van een voor uw geschikte huurwoning.

Netto of bruto

De WWB is de enige uitkering die uitsluitend werkt met netto bedragen. De bruto jaarbedragen zijn te vinden op uw jaaropgaaf, deze worden gebruikt voor het invullen van belastingpapieren en het aanvragen van regelingen.