Niets is zo vervelend voor de werksfeer als een conflict op de werkvloer. Als er spanningen ontstaan tussen collega’s of tussen een medewerker en een leidinggevende dan is het belangrijk om tijdig te bemiddelen. Zo voorkomt u dat de situatie escaleert en zorgt u ervoor dat iedereen weer prettig kan samenwerken.

Wat is conflictbemiddeling?

De bedrijfsmaatschappelijk werkers van BMW Voor Elkaar kunnen als conflictbemiddelaar ondersteunen bij een conflict op het werk. Voorwaarde is echter wel dat er draagvlak is bij beide partijen. De conflictbemiddelaar is onafhankelijk en is er voor zowel de werkgever als medewerker. In principe vraagt een leidinggevende conflictbemiddeling aan, maar afhankelijk van de afspraken die een organisatie heeft met BMW Voor Elkaar kan ook een medewerker conflictbemiddeling aanvragen.

Hoe werkt conflictbemiddeling?

De conflictbemiddeling kan op verschillende manieren starten.

Het eerste gesprek: inventariseren

Soms starten we met een individueel gesprek met beide partijen en soms starten we met een gezamenlijk gesprek. Tijdens het eerste individuele gesprek kan iedereen zijn verhaal kwijt en hoort de conflictbemiddelaar beide kanten van het verhaal. Beide partijen kunnen hun emotie kwijt en de conflictbemiddelaar inventariseert de knelpunten in het conflict. Met beide partijen wordt afzonderlijk besproken in hoeverre de betrokkene in staat is de problematiek op een goede en juiste wijze te verwoorden in het bemiddelingsgesprek.

De tweede gesprek(ken): start bemiddeling

Na de individuele gesprekken start de echte bemiddeling en volgt er een gesprek met alle betrokkenen en de conflictbemiddelaar.

Het kan ook voorkomen dat ervoor gekozen wordt om direct met een gezamenlijk gesprek te starten. Tijdens dit gesprek ondersteunt, adviseert en stuurt de conflictbemiddelaar het gesprek. Wanneer één van de deelnemers bijvoorbeeld moeite heeft om zich goed uit te spreken, dan zorgt de conflictbemiddelaar ervoor dat deze deelnemer ook aan het woord komt.

Vastleggen van afspraken tijdens het gesprek

Ook zorgt de conflictbemiddelaar ervoor dat gemaakte afspraken vastgelegd worden in een weergave van het gesprek. Dit verslag geeft duidelijkheid en houvast aan alle betrokkenen. Aan het eind van dit gesprek wordt door alle deelnemers bepaald wie deelneemt aan het evaluatiegesprek. Wanneer tijdens het gesprek blijken dat er geen draagvlak is en mediation vereist is, dan verwijst de conflictbemiddelaar door naar mediators van BMW Voor Elkaar.

Het derde of laatste gesprek: evaluatie en opvolging

Er volgt altijd een derde gesprek waarin de situatie wordt geëvalueerd.

Hoe gaat het met de betrokkenen, hoe is de werksituatie nu en worden afspraken goed nagekomen zijn vragen die aan bod zullen komen. Dit evaluatiegesprek is weer een gezamenlijk gesprek met alle betrokkenen.

Wanneer tijdens het evaluatiegesprek blijkt dat er nog individuele begeleiding nodig is, dan verwijst de conflictbemiddelaar door naar bedrijfsmaatschappelijk werk.

Conflictbemiddelaar inschakelen

Wilt u meer weten over de inzet van conflictbemiddeling? Neem dan contact met ons op. BMW Voor Elkaar biedt bedrijfsmaatschappelijk werkers en mediation door heel Nederland. Wij zijn gespecialiseerd in conflictbemiddeling.

Wilt u meer weten over de inzet van conflictbemiddeling?
Neem dan contact met ons op.