Niets is zo vervelend voor de werksfeer als een conflict op de werkvloer. Als er spanningen ontstaan tussen collega’s of tussen een medewerker en een leidinggevende dan is het belangrijk om tijdig te bemiddelen. Zo voorkomt u dat de situatie escaleert en zorgt u ervoor dat iedereen weer prettig kan samenwerken.

Conflictbemiddeling op werk

De bedrijfsmaatschappelijk werkers van BMW Voor Elkaar kunnen als conflictbemiddelaar ondersteunen bij een conflict op het werk. Voorwaarde is echter wel dat er draagvlak is bij beide partijen. De conflictbemiddelaar is onafhankelijk en is er voor zowel de werkgever als medewerker.

Werkwijze conflictbemiddeling

Conflictbemiddeling is standaard bedrijfsmaatschappelijke dienstverlening. Onze werkwijze is als volgt:

  1. U meldt de casus bij ons aan.
  2. De bedrijfsmaatschappelijk werker neemt contact op met alle betrokken partijen.
  3. Er komen maximaal drie gesprekken met de partijen in het conflict.
  4. Vervolgens is er een oplossing waarbij de afspraken worden teruggekoppeld. Als er geen oplossing komt kan het advies mediation gegeven worden.

In principe kunnen al onze bedrijfsmaatschappelijk werkers conflictbemiddeling uitvoeren.

Wilt u meer weten over de inzet van conflictbemiddeling?
Neem dan contact met ons op.