Helaas komt ongewenst en grensoverschrijdend gedrag nog steeds vaak voor op de werkvloer. Het gaat niet alleen om seksuele intimidatie, maar ook om ongewenste omgangsvormen als discriminatie, pesten, agressie en zowel fysiek als verbaal geweld. Dat hoeft niet openlijk te gebeuren, maar gaat bijvoorbeeld ook om buitensluiten, valselijk beschuldigen of online pesten.

Wat doet een Klachtencommissie Ongewenst Omgangsvormen?

Iedere werkgever is verplicht om er alles aan te doen om medewerkers een veilige werkomgeving te bieden. Een werkgever moet hen zoveel mogelijk te beschermen tegen ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. In de wet is zelfs vastgelegd dat de werkgever een boete kan krijgen wanneer de voorschriften niet nageleefd worden.

Het inschakelen van de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag helpt de werkgever om medewerkers een veilige werkomgeving te bieden en de wet na te leven. Om klachten goed af te handelen is het belangrijk dat een klachtencommissie beschikt over voldoende kennis en vaardigheden op juridisch en psychosociaal/gedragskundig gebied. BMW Voor Elkaar levert u een deskundige, externe, onafhankelijke klachtencommissie die bestaat uit:

  • een senior bedrijfsmaatschappelijk werker of gedragskundige
  • een jurist en
  • bij voorkeur een afgevaardigde uit de betreffende organisatie.

 

Wat is de procedure?

Iedere schriftelijke klacht die bij de commissie binnenkomt wordt zorgvuldig beoordeeld. De commissie bepaalt of de klacht ontvankelijk is. Dit doen ze door te checken of de aard van de klacht in het klachtenreglement staat. Ook checken ze of er al eerder mogelijke stappen zijn ondernomen, of dat de commissie nog aanvullend onderzoek moet doen. Na de verklaring ontvankelijkheid gaat de commissie in gesprek met de klager en de beklaagde, het zogenaamde hoor en wederhoor. In sommige gevallen kan de commissie ook getuigen oproepen. Hierna bepaalt de commissie of de klacht gegrond of ongegrond is en brengt een advies uit aan de bestuurders of de directie van de organisatie. Het is aan hen om dit advies op te volgen.

Wanneer u kiest voor een onafhankelijke klachtencommissie voor ongewenste omgangsvormen van BMW Voor Elkaar, dan bent u verzekerd van ervaren professionals op het gebied van psychosociale hulpverlening, gedrag en/of juridische kennis. Allen zijn objectief en hebben ruime ervaring als vertrouwenspersoon en/of klachtencommissie-lid. Zo worden klachten professioneel en deskundig afgehandeld.

Wilt u meer weten over de klachtencommissie voor ongewenste omgangsvormen?
Neem dan contact met ons op.