Slechts 1% tot 2% van de klachten ongewenste omgangsvormen leidt tot een officiële klacht. Het is daarom goed om een externe klachtencommissie in te stellen. Dit bevorderd de onafhankelijkheid van de klachtafhandeling. Dit heeft als gevolg dat de klachtencommissie onpartijdig, deskundig en onafhankelijk is. Het vraagt geen extra kennis die niet standaard in het bedrijf aanwezig is.

Werkwijze klachtencommissie

Iedere schriftelijke klacht die bij de commissie binnenkomt wordt zorgvuldig beoordeeld.

  1. De commissie bepaalt of de klacht ontvankelijk is. Er wordt gecheckt of de aard van de klacht in het klachtenreglement staat.
  2. Mogelijk is er nog aanvullend onderzoek nodig.
  3. De commissie gaat in gesprek met de klager en de beklaagde. Het zogenaamde hoor en wederhoor. In sommige gevallen kan de commissie ook getuigen oproepen.
  4. Er wordt advies uit gebracht aan de bestuurders of de directie van de organisatie.

 

BMW Voor Elkaar levert u een deskundige, externe, onafhankelijke klachtencommissie die bestaat uit:

  • een senior bedrijfsmaatschappelijk werker of gedragskundige
  • een jurist
  • bij voorkeur een afgevaardigde uit de betreffende organisatie/notulist

Wilt u meer weten over de klachtencommissie voor ongewenste omgangsvormen?
Neem dan contact met ons op.