Wanneer er sprake is van een conflict en mensen komen er samen niet meer uit, dan kan mediation ingezet worden. De mediators van BMW Voor Elkaar begeleiden beide partijen naar een duurzame en optimale oplossing. In onze visie is mediation gericht op het oplossen van een probleem en niet gericht op het conflict. Daarom richten we ons vooral op het onderzoeken van de gezamenlijke belangen en het zoeken naar een oplossing.

Hoe werkt mediation?

Bij mediation is het belangrijk dat beide partijen instemmen met de mediation en op de hoogte zijn van de spelregels. Voorafgaand aan de mediation ontvangen beiden dan ook het reglement en een voorbeeld overeenkomst mediation. Ook ondertekenen beide partijen en de mediator voorafgaand aan de mediation een overeenkomst en het reglement. Zo is voor iedereen duidelijk waar hij aan toe is. Pas daarna starten we met de mediation.

In de gesprekken met de mediator wordt duidelijk wat het probleem is. De mediator zorgt ervoor dat de verstoorde communicatie weer op gang komt en dat de belangen en inzichten van beide partijen worden besproken om zo te komen tot een oplossing die voor iedereen acceptabel is. Beide partijen hebben het recht om zich gedurende de mediation door een externe deskundige te laten adviseren.

We maken afspraken en dan?

Het is belangrijk dat aan het eind van de mediation de gemaakte afspraken over bijvoorbeeld werkhervatting, re-integratie of beëindiging van de arbeidsovereenkomst, schriftelijk worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt voor akkoord ondertekend door beide partijen. Na het afronden van de mediation zijn beide partijen zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de vastgelegde afspraken.

Geregistreerde mediators

De mediators van BMW Voor Elkaar zijn MfN- of ADR-geregistreerd en aangesloten bij het Kwaliteitsregister Mediators Federatie Nederland. Dat betekent dat onze mediators gebonden zijn aan de regels van het Mediation Reglement. Mediation vindt bij voorkeur plaats op een onafhankelijke locatie die we in overleg bepalen. Ook is het mogelijk om de locatie van BMW Voor Elkaar in Driebergen te gebruiken voor mediation.

Wilt u meer weten over de inzet van mediation?
Neem dan contact met ons op.