Een formelere vorm van conflictbemiddeling is mediation. Bij mediation zijn de conflicten vaak complexer dan bij conflictbemiddeling. Mediation vindt altijd plaats op basis van vrijwilligheid.

Werkwijze mediation

  1. De mediationovereenkomst wordt opgesteld.
  2. Met de partijen wordt separaat gesprek gevoerd.
  3. Er worden gesprekken gevoerd om proces weer vlot te trekken.
  4. Vaststellingsovereenkomst met de afspraken waar de partijen zich aan houden.

Het proces en de rol van de mediator

De rol van de mediator is vooral het gesprek faciliteren. De partijen zelf zullen zich moeten inzetten voor een oplossing.

De mediator als procesbewaker

De belangrijkste rol van de mediator is om het proces te bewaken, zodat er een oplossing komt die voor beide partijen werkt. Dit gebeurt door:
* Gespreksstructuur aan te brengen.
* Partijen gelijke spreektijd te geven.
* Feiten en meningen scheiden.
* Belangen en achtergronden belichten.
* Oplossingsgericht handelen.
* Wederzijds begrip vergroten.

Positie van de mediator

De mediator is altijd neutraal en onafhankelijk. De mediator heeft altijd een geheimhoudingsplicht. De mediator zal ook altijd checken of de mediation op basis van vrijwilligheid plaatsvindt.

Geregistreerde mediators

De mediators van BMW Voor Elkaar zijn MfN- of ADR-geregistreerd en aangesloten bij een kwaliteitsregister.  Dat betekent dat onze mediators gebonden zijn aan de regels van het Mediation Reglement. Mediation vindt bij voorkeur plaats op een onafhankelijke locatie die we in overleg bepalen.

Wilt u meer weten over de inzet van mediation?
Neem dan contact met ons op.