De ombudsfunctionaris is een permante functie in een organisatie. De ombudsfunctionaris is er zowel voor de organisatie als voor medewerkers.

De ombudsfunctionaris is onder andere inzetbaar voor:

* Toepassen van de regels en de procedures
* Problemen door leiderschapsstijl in de organisatie.
* Afhandeling van arbeidsrechtelijke klachten.
* Ervaren sociale onveiligheid in de organisatie.

Taken van de ombudsfunctionaris

De ombudsfunctionaris draagt bij aan een gezond werkklimaat waar medewerkers tot hun rechtkomen. Dit doet de ombudsfunctionaris door:
* adviezen te geven om processen en procedures te verbeteren.
* onderzoek te doen.
* melder te bemiddelen, begeleiden of eventueel te verwijzen.
* raad geven bij vragen over arbeid gebonden vragen.
* kan gevraagd en ongevraagd advies geven.

De positie van de ombudsfunctionaris

De positie van ombudsfunctionaris vraagt onafhankelijkheid en onpartijdig. Van belang is dat de ombudsfunctionaris zijn geheimhouding moet kunnen garanderen. De ombudsfunctionaris heeft daarom vastgelegde bevoegdheden en mandaten nodig, zoals toegang krijgt tot dossiers. Bij een juridisch conflict trekt de ombudsfunctionaris zich terug als partij.

Meerwaarde van een ombudsfunctionaris

Steeds meer organisaties ontdekken de meerwaarde van een ombudsfunctionaris. De onafhankelijke positie van de ombudsfunctionaris leidt tot korte lijnen en snellere oplossingen. Formele, langdurige en kostbare juridische procedures kunnen worden voorkomen. De ombudsfunctionaris draagt bij aan een voortdurende verbetering van het werkklimaat in uw organisatie.

Wilt u meer weten over de inzet van een ombudsfunctionaris?
Neem dan contact met ons op.