Rouwen betekent het verwerken van verdriet. Mensen rouwen bijvoorbeeld om het verlies van een dierbare, of om een scheiding. Ook kan men rouwen om verlies van mogelijkheden door beperking, als gevolg van ziekte of ongeluk. Wanneer je als medewerker of als werkgever te maken krijgt met rouw dan kan dit grote gevolgen hebben voor het functioneren op het werk. Specialistische ondersteuning en begeleiding kan dan uitkomst bieden.

Ondersteuning voor medewerker en leidinggevende

BMW Voor Elkaar biedt specialistische expertise op het gebied van arbeid en rouw. Onze begeleiding is er voor zowel medewerkers als leidinggevenden. Medewerkers staan we bij wanneer ze geconfronteerd zijn met een groot verlies, waardoor zij niet of minder in staat zijn te functioneren. Zowel privé als op het werk. Leidinggevenden staan we bij in de ondersteuning van een medewerker in de rouw. Dit doen we bijvoorbeeld door de leidinggevende bij te staan in het op de juiste wijze voeren van een gesprek met een medewerker die geconfronteerd is met een groot verlies.

Onze aanpak op het gebied van arbeid en rouw

Onze aanpak is gebaseerd op de door Joyce Neijenhuis ontwikkelde methodiek Arbeid & Rouw. Joyce Neijenhuis is bedrijfsmaatschappelijk werker en expert op het gebied van Arbeid en Rouw. De methodiek oriënteert zich op het verlies maar ook op herstel en levert gemiddeld een verzuimreductie op van maar liefst 28%. We nemen de medewerker mee in het landschap van rouw. Dat wil zeggen dat we uitleggen welke onderdelen verbonden zijn aan een rouwfase op basis van een wetenschappelijk model. Daarbij richten we ons op het verwerken van verlies alsook op het weer oppakken van het leven. Werk hoort hier dan ook bij.

Afhankelijk vanuit welke kant (herstel of verlies) de medewerker zelf kijkt naar de rouw, bepalen we op welke kant van de aanpak van rouw we ons gaan richten. Wanneer iemand zich alleen maar richt op herstel van werken, het zogenaamde blijven doen maar niet voelen, dan richten we onze aanpak ook op het verlies, het laten voelen. Andersom werkt het net zo. Wanneer iemand blijft hangen in verdriet dan richten we onze aanpak op het weer oppakken van activiteiten. Ook bespreken we welke effecten de rouw heeft op het werk en wat er nodig is om te kunnen blijven werken of weer terug naar het werk te keren.

 

Wilt u meer weten over de ondersteuning bij rouw?
Neem dan contact met ons op.