Het Zorggesprek

Het Zorggesprek heeft als doel medewerkers te ontzorgen en te helpen om fit en inzetbaar te blijven. Het past uitstekend in de Wet Verbetering Poortwachter. In tegenstelling tot preventieve gesprekken is er (nog) geen hulpverlening nodig. Een duwtje in de goede richting is voldoende. Het is een gesprek tussen leidinggevende en een bedrijfsmaatschappelijk werker of coach.

Veel medewerkers hebben wel eens het gevoel dat het niet lekker gaat. Klachten om bij een huisarts aan te bel te trekken zijn er nog niet. Soms is er al wel kort verzuim. Dit is het moment om met elkaar in gesprek te gaan. Op dat moment is het vaak nog eenvoudig om een kleine verandering aan te brengen die een groot gevolg heeft.

Enkele voorbeelden 

  1. Medewerker is al een tijdje ziekgemeld, niet duidelijk is of dit te maken heeft met een collega of persoonlijke omstandigheden. Tijdens het SMT wordt dit besproken. De bmw’er stelt een zorggesprek voor. Hieruit blijkt dat de medewerker heel veel plezier heeft in haar werk, maar die ene collega doet heel vervelend en wil ze liever niet meer zien. Nu dit duidelijk is komt er een driegesprek met de “vervelende” collega, de medewerker, de leidinggevenden en indien gewenst de bmw’er. De cirkel wordt doorbroken en de kou is uit de lucht.
  2. Een HR-medewerkster voelt zich bedreigd door een PhD-er die agressief gedrag vertoont. De bmw’er heeft gesprekken gehad met de PhD-er, deze heeft een andere cultuurachtergrond dan de HR-medewerkster. Door samen een zorggesprek te initiëren en het er samen over te hebben, gevoelens uit te spreken naar elkaar toe wordt de angel uit de situatie gehaald en komt er wederzijds begrip en een betere duurzame samenwerking tot stand.
  3. Een medewerker is tevens mantelzorger, maar heeft daar nog nooit wat over gezegd en komt nu knel te zitten. Het is goed om te weten wat er speelt bij werknemers en daar op in te spelen.                                                                                                                                  

Pré-preventie!

Door op tijd één of twee gesprekken te hebben kan een medewerker weer verder. Het zorggesprek komt dus nog vóór dat een medewerker bedrijfsmaatschappelijk werk inschakelt met klachten. Het ontwikkelen van klachten is wat we willen voorkomen. Op deze manier willen we ook voorkomen dat medewerkers frequent gaan verzuimen of uitvallen. Het zijn de kleine dingen die het doen.

Zorggesprek

De opbouw van het Zorggesprek. De medewerker maakt een afspraak en bedenkt wie hij of zij wil uitnodigen om tot een oplossing te komen. Dit kan de leidinggevende of HR adviseur zijn. Het probleem wordt ingebracht en de medewerker geeft aan wat hij of zij nodig heeft om weer op een prettige manier te kunnen werken. Gezamenlijk wordt een plan gemaakt wat de medewerker of leidinggevende kan doen om tot een oplossing te komen. Dit plan moet SMART zijn, zodat het ook haalbaar en uitvoerbaar is. Het Zorggesprek is niet vrijblijvend. Er wordt een moment afgesproken dat de medewerker een update geeft over de voortgang. Vaak kan dit via de mail. Mocht het niet gaan zoals verwacht is er een mogelijkheid voor een vervolggesprek om eventueel het plan bij te stellen.

In volgorde:
1. Medewerker meldt zich aan of er wordt contact opgenomen met de medewerker.
2. Medewerker geeft aan wie er bij het gesprek aanwezig mag zijn; leidinggevende of HR.
3. Probleem wordt besproken. Online, soms fysiek.
4. Oplossingen worden in een kort plan samengevat.
5. Medewerker of leidinggevende gaat er mee aan de slag.
6. Afsluiten of bijstellen.

Tijdsbesteding                                     

Aanmelding en/of afspraak inplannen en zorggesprek 2 uur.
Eventueel bijstellen 1 uur
Rapportage is in handen van de leidinggevende of HR.

Dienstverlening                                  

Deze dienstverlening kan ingezet worden als los traject binnen onze vaste dienstverlening. Vraag dan onze BMW Voor Elkaar bedrijfsmaatschappelijk werker hier naar. Het is ook mogelijk om deze dienst als service voor uw medewerkers in te kopen.

 

Is het Zorggesprek iets voor uw organisatie?
Neem dan contact met ons op.