Help ons, calamiteit!

Regelmatig krijgen we vragen of er nu direct een hulpverlener kan komen. Natuurlijk kan dat. Sterker nog: tegenwoordig zelfs dag en nacht. Onze 24/7 calamiteitenservice komt ook als u geen contract heeft met BMW Voor Elkaar. Als u geconfronteerd wordt met een incident dan wilt u hulp, geen paarse krokodillen.

Piet wordt geplet op de werkvloer

Stelt u zich voor dat er een ongeluk gebeurt bij u op de werkplek. Medewerker Piet wordt geplet op de werkvloer en wordt zwaar gewond afgevoerd. U ziet dat de rest van het team zwaar aangedaan is. Het blijkt dat ze allemaal hebben gezien dat Piet langzaam geplet is. U belt BMW Voor Elkaar op het calamiteitennummer en binnen twee uur staat Marieke bij u op de werkvloer. Na een gesprek met het team zijn bij de meesten de gemoederen bedaard. Behalve bij Jacques en Marjolein, met beide medewerkers praat Marieke nog apart. Marjolein vertelt dat Piet haar met de lunch net had verteld over zijn plannen van komend weekend. Hij zou met zijn kinderen op pad gaan. Marjolein heeft moeite om het beeld van Piet en zijn kinderen uit haar hoofd te krijgen. Zullen ze ooit nog samen weg kunnen, vraagt ze zich steeds af. Jacques heeft net één van zijn broers verloren en hij merkt dat het extra hard binnen komt. Hij vraagt aan Marieke of het erg egoïstisch is als hij even geen zin heeft in nog een begrafenis?

Marieke merkt dat Marjolein het na het begeleidingsgesprek wel weer op de rit heeft. Het lukt haar steeds beter om alle gedachten te stoppen en om niet te ver vooruit te denken. Met Jacques maakt Marieke een monitoringsafspraak. Dit heeft als doel om te kijken of het Jacques lukt om zijn leven weer op te pakken. Tijdens het monitoringsgesprek geeft Jacques aan dat hij heel veel steun heeft aan zijn collega’s. Het gaat eigenlijk best wel goed. Zijn broer mist hij natuurlijk nog vreselijk.  Jacques geeft aan dat het ook helpt dat het met Piet naar omstandigheden goed gaat.

Wat als…

Bij dit voorbeeld loopt de afhandeling natuurlijk wel echt tekstboek voorbeeldig. Wat als er extra hulp nodig is? Mocht u bedrijfsmaatschappelijk werk nodig hebben, dan nemen zij het hulpverleningstraject over. Is er meer nodig, dan kan er verwezen worden naar de huisarts of de bedrijfsarts. De calamiteitenbegeleiding is altijd praktisch en kortdurend. Het is opvang en geen traumaverwerking of therapie. Onze ervaring leert dat de meeste medewerkers geholpen zijn met deze kortdurende opvang. De hele opvang was in dit geval binnen 14 dagen afgerond.

Wat kunt u als leidinggevende doen?

  • Ruimte bieden voor emoties.
  • Aandachtig luisteren naar het verhaal van uw medewerker. Ga niet de gebeurtenis uitvragen.
  • Jezelf zijn, authentiek, maar ga geen adviezen geven.
  • De ervaring normaliseren, zonder zwelgen in medelijden en zonder te bagatelliseren.
  • Ga niet medicaliseren, de meeste medewerkers zijn maar kort zwaar aangedaan.
  • Sommige medewerkers hebben geen last van de situatie.
  • Iets niet weten, is oké. Dat mag u gewoon aangeven.

Eigen COT team

Mocht blijken dat de risico’s bij u op de werkvloer aanleiding geven om een eigen Collegiaal Opvang Team (COT) te hebben, dan helpen we u graag met de scholing en het opzetten van intervisie.

Hoe liep het af met Piet?

Met Piet kwam het uiteindelijk weer redelijk goed. Hij lag een paar dagen in het ziekenhuis. Na het revalidatiecentrum is hij weer begonnen met werken. Twee keer per week een paar uurtjes. Hij was blij met alle aandacht die hij kreeg van zijn collega’s. De bloemen en vele kaartjes deden hem goed. Hij kan zich van het ongeluk niets meer herinneren.