Gebruiksvoorwaarden & Privacyverklaring

DSR Budgetmanager

1. Algemeen

1. DSR Budgetmanager en al haar diensten wordt u aangeboden door BMW Voor Elkaar BV. U kunt de app gebruiken om uw wekelijkse uitgaven voor boodschappen in bij te houden.
2. Door de DSR Budgetmanager te downloaden verklaart u akkoord te zijn met deze gebruiksvoorwaarden en de privacy bepaling van BMW Voor Elkaar BV.
3. BMW Voor Elkaar BV heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden en privacy bepaling te wijzigen, zonder u daarvan op voorhand in kennis te stellen.
4. De DSR Budgetapp verzamelt of zend geen gegevens naar BMW Voor Elkaar of enig andere partij, alleen de gebruiker is bekend met de inhoud van de gegevens die hij/zij in de DSR Budgetapp zet. De DSR Budgetapp is volledig AVG proof.

2. Privacybepaling

1. BMW Voor Elkaar BV slaat bij gebruikmaking van de app geen persoonlijke gegevens of data van de gebruiker op. De data die u in de DSR Budgetmanager is alleen van de gebruiker en heeft geen verbinding met enige andere app of externe partij.
3. BMW Voor Elkaar BV respecteert alle van toepassing zijnde wettelijke regels, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

3. Intellectuele eigendom

1. De gebruiker erkent en stemt ermee in dat de DSR Budgetmanager gegevens en bestanden bevat die eigendom zijn van BMW Voor Elkaar BV die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooirechten.
2. Door gebruikmaking, noch op andere wijze worden intellectuele eigendomsrechten overgedragen door en/of verleend aan de gebruiker.
3. De gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op intellectuele eigendomsrechten van BMW Voor Elkaar BV

4. Aansprakelijkheid

1. BMW Voor Elkaar BV doet alles wat in haar vermogen ligt en/of de DSR Budgetmanager voor cliënten beschikbaar te maken en te houden, BMW Voor Elkaar BV

garandeert echter niet dat de DSR Budgetmanager zonder onderbreking of foutloos werkt. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan het gebruik van de DSR Budgetmanager .
2. BMW Voor Elkaar BV is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan of verband houdt met handelingen van u door het gebruik van de DSR Budgetmanager .
3. BMW Voor Elkaar BV is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan of verband houdt met het gebruik van uw eigen hardware en/of software.
4. U bent verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de DSR Budgetmanager en u zult geen wijzigingen zodanig toebrengen in de software dat deze de werking van de software belemmert en/of schade voor BMW Voor Elkaar BV kan ontstaan.
5. Schade aan diensten van BMW Voor Elkaar BV door u ontstaan zullen in voorkomend geval op u worden verhaald

5. Overige bepalingen

1. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. In het geval van een geschil, zullen u en BMW Voor Elkaar BV trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het reglement mediation van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te ‘s-Gravenhage, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van mediation.
3. Voor zover enig geschil niet met behulp van mediation kon worden opgelost, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.