Chris Hemerijck

Regio Noord-West

“Ik voer vaak mentale weerbaarheidsgesprekken met medewerkers in mijn werk”. De druk op medewerkers neemt toe, er wordt meer eigen verantwoordelijkheid gevraagd. Daar passen oplossingsgerichte strategieën bij . Dan gaat het erom dat je mensen helpt om op tijd in te zien hoe zij grip op hun leven en werk houden. Hoe zij gezond en vitaal blijven door in hun kracht te staan, te weten wat zij willen en kunnen. Door je eigen belastbaarheid te kennen en te bewaken versterk je het vermogen jezelf te herstellen na stress of tegenslag, privé of in je werk. Dat versta ik onder mentale veerkracht. Ik vind het belangrijk dat werkgevers/leidinggevenden meer feeling krijgen met dit onderwerp, zij kunnen dan eerder signalen oppakken en dit vertalen in oplossingsgerichte strategieën; dus meer sturen op de mentale veerkracht. Het zorgt voor gezondere en vitalere medewerkers die zelf de regie voeren over hun inzetbaarheid.

Door mijn ruime ervaring als bedrijfsmaatschappelijk werker en manager in de maatschappelijke dienstverlening en Arbo Dienst ben ik gewend om samen te werken, te verbinden en oplossingen aan te reiken. Mijn aanpak is oplossingsgericht, systemisch, ik hanteer aspecten uit positieve psychologie (benoemen wat werkt) waardoor de medewerker zich gesteund en gesterkt voelt maar ook de eigen verantwoordelijkheid (aandeel) wordt benoemd.