Toeslagenwet UWV

Een toeslag is een aanvulling op uw inkomen.

Komt u bij ziekte, WW, WIA, WAO, Wajong onder het voor u geldende sociaal minimum, dan heeft u recht op een aanvulling vanuit de Toeslagenwet. Deze vult aan tot het relevante sociaal minimum of het laatst verdiende loon als dat beneden het sociaal minimum lag. Deze aanvulling kan bij zowel het Werkplein (WW) als bij het UWV (ziekte) worden aangevraagd. Voor meer info zie www.uwv.nl, onder formulieren, aanvulling inkomen.

De aanvraag voor een toeslag moet u binnen 6 weken na het toekennen van de uitkering indienen bij het UWV. Dit kunt u online doen met uw DigiD. Als u een aanvraag na 6 weken indient bent u te laat en overtreedt u de voorschriften. Het UWV kan dan een maatregel opleggen, dat wil zeggen dat het UWV uw toeslag tijdelijk verlaagt. U krijgt dan dus wel met terugwerkende kracht een toeslag maar deze wordt dan wel tijdelijk verlaagd.

Let op! U heeft een informatieplicht. Binnen een week nadat uw inkomen verandert moet u dit doorgeven aan het UWV.

Aanvraagformulier Toeslagenwet van het UWV http://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-toeslag.aspx