Nazorg = voorzorg

Sinds een paar weken heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat onze manier van werken is veranderd. We beginnen gewend te raken aan de andere wijze van werken of door het thuiswerken, of door het wegvallen van de reguliere werkzaamheden, of door de enorme toename van werk. Het coronavirus heeft ons allemaal in de greep.

Het heeft invloed op je werk, maar ook invloed hoe je werk nu in je leven past. Het draaien van extra diensten in de zorg, in de logistiek of in andere branches waar het nu juist heel druk is, heeft invloed op je thuissituatie. Het thuiswerken heeft ook invloed in je thuissituatie, waarin medewerkers met kinderen er een extra taak toebedeeld hebben gekregen als docent.

We merken in deze tijden dat de behoefte aan contact groot is. Het virus heeft ons op de feiten gedrukt hoe belangrijk nu eigenlijk dat intermenselijke contact is. Op het werk, maar ook in de sportschool, in scholen, in sportkantines, in verzorgingshuizen. Met elkaar zijn we wel heel creatief geworden in het bedenken van andere wijze van communicatie. Door videobellen, chatten, FaceTime, Skype maar ook het communiceren via een babyfoon wanneer mensen niet een instelling in kunnen. Mooie manieren, maar het kost ons veel energie.

Het houden van de balans is in deze tijden moeilijk. Onze normale “uitlaatkleppen” zijn er niet meer: afspreken met vrienden, sport, familiebezoek, bioscoop, theater, concerten, afspreken in de kroeg. We zijn gebonden aan huis en haard. En helaas voor velen is de huis en haard niet altijd een veilige omgeving, door huiselijk geweld, door toenemende spanningen of door het niet goed afscheid kunnen nemen van dierbaren die overlijden.

Juist in deze tijd is het van belang dat een leidinggevende een rol neemt om met medewerkers te bespreken hoe het gaat. Even de aandacht te geven. Mocht dat niet lukken, dan kan een leidinggevende dat wellicht wel faciliteren door een collega te vragen dit op te pakken, of in het uiterste geval dit over te dragen naar bedrijfsmaatschappelijk werk.

Ik kan mij ook voorstellen dat het voor een leidinggevende onwennig is om dit soort belcontacten te hebben. Goed om u dan te realiseren dat u hierbij ook ondersteund kan worden. Wij adviseren u graag daarin.

Kortom: wij bieden u uit voorzorg nu alvast nazorg, om zo straks te voorkomen dat medewerkers de weg terug naar het werk lastig vinden.

Alvast een paar praktische tips:

  1. Accepteer dat medewerkers op andere tijden hun werk verrichten. Het geconcentreerd werken in een gezin met jonge kinderen is lastig tijdens kantooruren.
  2. Aanvaard dat medewerkers nu anders aankijken tegen deadlines. Is het werk nu wel belangrijk in deze tijden van crisis?
  3. Realiseer dat angst geen goede raadgever is. Mocht een medewerker door deze slechte raadgever zich ziekmelden dan kan inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk wenselijk zijn, b.v. door een telefonisch spreekuur van 30 minuten.
  4. Wees helder wat je in ieder geval wel verwacht van de medewerker.

Wilt u bedrijfsmaatschappelijk werk inschakelen?
Neem dan contact met ons op.