“Ouders ernstig zieke kinderen verdienen meer verlof”

Bovenstaande titel betreft een titel van een recent artikel in het AD. Ouders met zieke kinderen treft zowel werknemers als werkgevers.

Het is een onderwerp waar wij als bedrijfsmaatschappelijk werkers nog wel eens mee te maken krijgen. In mijn visie is dit een vraagstuk dat gezamenlijk moet worden opgelost, rekening houdend met de belangen van zowel medewerker als werkgever.

Een ouder kiest niet voor een ziek kind en een werkgever kiest niet voor een medewerker met een ziek kind. Toch kan het lot van het leven ervoor zorgen dat dit op het bordje van de ouder valt en daarmee soms ook op het bordje van de werkgever.

Draagkracht medewerker

Hoe lossen we dit op? Hiervoor moeten we kijken naar de draagkracht van medewerker en werkgever. Laten we beginnen bij de medewerker. Wat is zijn of haar draagkracht? Hoeveel steun ervaart de medewerker vanuit zijn sociale netwerk? Hoe staat de medewerker in het leven?

Natuurlijk heb je als ouder maar één prioriteit als je kind ernstig ziek is. Namelijk zorgen dat je kind weer beter wordt. Soms is dit niet mogelijk. In dat geval wil je als ouder je kind natuurlijk zoveel mogelijk steunen en begeleiden tijdens het stervensproces. Iedereen zal begrijpen dat werken dan wel heel erg lastig en soms onmogelijk is.

Draagkracht werkgever

Als we inzoomen op de werkgever dan is daar ook de vraag: wat kan de werkgever dragen? Zowel financieel als emotioneel.

De medewerker die altijd bereid is om een stapje extra te zetten, die loyaal en betrouwbaar is, is een medewerker waar je als werkgever ook een stapje extra voor zet. Daar tegenover staat een stapje minder ten opzichte van de medewerker die regelmatig te laat is of de kantjes ervan af loopt.

Ook financieel gezien is er natuurlijk een maximale draagkracht van een werkgever. Daarnaast dient de werkgever voor een goed werkklimaat te zorgen. De werkgever moet dus ook rekening houden met de werkdruk die ontstaat bij de teamleden van de medewerker met het zieke kind.

Ontbinding arbeidsovereenkomst

Vaak is de oplossing voor een korte periode wel aanwezig door het inzetten van calamiteiten-, zorg- of ouderschapsverlof. Als echter blijkt dat het kind langdurige intensieve zorg nodig heeft, dan zijn er aanpassingen nodig voor de zorg van het kind en daarmee ook voor de beschikbaarheid van de ouder op de arbeidsmarkt. Dit kan eventueel leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Stress bij werkgevers en medewerkers

De emoties lopen vaak hoog op. De medewerker met het zieke kind ervaart stress rondom de zorg, maar krijgt ook te maken met schuldgevoel richting collega’s en werkgever. De werkgever krijgt te maken met stress van de direct leidinggevende om de bezetting op peil te houden en met stress van andere medewerkers die extra taken krijgen door de uitval van de betrokken collega.

Kortom, vele belangen en vele gevoelens en emoties. En door juist die belangen openlijk met elkaar te bespreken en te benoemen maakt dat er soms mooie oplossingen mogelijk zijn.

Out-of-the box oplossingen

Surfend op het internet lees ik over out-of-the-box oplossingen, zoals collega’s die ADV- of verlofdagen inleveren zodat de collega met het zieke kind meer verlof kan opnemen. Een mooie daad van collegialiteit en medemenselijkheid.

Hulp van bedrijfsmaatschappelijk werker

Door de tegenstrijdige belangen en bijkomende emoties is het voor betrokken partijen soms lastig om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Een bedrijfsmaatschappelijk werker kan dan net die goede brugfunctie vervullen door zowel oog en oor te hebben voor de belangen van de medewerker als voor de belangen van de werkgever.

Soms treden we op als sparringpartner voor de leidinggevende om zo tot inzichten te komen en om beide belangen openlijk met elkaar te bespreken. De ervaring leert dat vanuit begrip voor elkaars situatie een uiteindelijke oplossing te vinden is. Helaas blijkt er in de praktijk vaak geen ideale oplossing te zijn voor beide partijen.

Wilt u bedrijfsmaatschappelijk werk inschakelen?
Neem dan contact met ons op.