Kennis delen vinden we bij BMW Voor Elkaar heel belangrijk… en ook logisch.

Samen weten we immers meer dan alleen!

18 maart 2019

18 maart 2019: Voor veel mensen een datum die niet gelijk herinneringen oproept. Echter voor veel mensen in de regio Utrecht en degenen die direct betrokken waren bij de aanslag in Utrecht een datum om nooit meer te vergeten. Aanslag Utrecht In het begin is er uiteraard veel aandacht voor de direct betrokkenen, hun familieleden en… Lees meer »

Mantelzorg: wiens last?

In de praktijk kom ik nogal eens tegen dat medewerkers zich overbelast voelen door mantelzorgtaken. Mantelzorg wordt veelal door de mantel der liefde uitgevoerd en bedekt maar vergt wel dat een medewerker een extra uitdaging heeft in het verdelen van de balans tussen werk en privé. Met elkaar in gesprek blijven Leidinggevenden hoor ik aan… Lees meer »

Helpen bij het maken van keuzes in het bedrijfsmaatschappelijk werk

Regelmatig begeleid ik werknemers bij het maken van keuzes. Soms als bedrijfsmaatschappelijk werker (bmw’er), maar ook vaak als vertrouwenspersoon voor ongewenste omgangsvormen. Daarbij gebruik ik twee methodes: Moreel Beraad en Problem Solving Therapy (PST), met de stappen die daarin geformuleerd zijn. Deze methodes en de stappen daarbij hebben duidelijke raakvlakken met wat Perlman beschreef in… Lees meer »

Voldoen aan de AVG en toch in gesprek met elkaar blijven?

Per 25 mei jl. is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. De intentie die de Autoriteit Persoonsgegevens met de AVG heeft, is zorg te dragen voor de persoonlijke gegevens van eenieder wiens gegevens worden opgeslagen. Mensen hebben zo meer mogelijkheden gekregen om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun… Lees meer »

De MeToo actie

Wellicht dat #Me Too actie u aan het denken heeft gezet. Op basis van een enquête verricht door LVVV, Landelijke Vereniging Voor Vertrouwenspersonen blijkt dat iets meer dan 12% van de vertrouwenspersoon die gereageerd hebben, meer meldingen binnenkrijgen. Gelukkig dat de meldingen in Nederland niet explosief zijn toegenomen, maar wel een cijfer om rekening mee… Lees meer »

3 tips om het ziekteverzuim terug te dringen

Een zieke werknemer kan jou als ondernemer veel geld kosten. Wist je dat een werknemer die ziek thuis zit tot wel twee keer zijn salaris kan kosten? Daarnaast is het voor de werknemer steeds lastiger om het werk op te pakken naarmate hij/zij langer ziek is. Met deze 3 tips kan jij het ziekteverzuim verlagen…. Lees meer »

Zonder acceptatie geen groei

Tien jaar geleden veranderde mijn leven plotseling: ik werd aangereden door een auto. Ik belandde in een rolstoel en vijf jaar revalidatie volgde waarin ik kennis maakte met de onduidelijke wetgeving, drempels en vooroordelen ten aanzien van arbeidsbeperkten. Daar werd ik niet vrolijk van. Tot er een keerpunt kwam, ik stelde mijzelf en nu ook… Lees meer »

5 meest voorkomende conflicten op de werkvloer

Als bedrijfsmaatschappelijk werkers komen we dagelijks de meest uiteenlopende conflicten tegen. Sommige conflicten zijn zo uniek dat we zo bijna nooit tegenkomen, maar verreweg de meeste situaties zijn vergelijkbaar met eerdere situaties waarin wij succesvol conflicten hebben bemiddeld. 5 meest voorkomende conflicten Onderstaand hebben we de 5 meest voorkomende conflicten op een rij gezet. 1…. Lees meer »

Eén en al bewondering

Al bijna tien jaar ben ik met De Sociale Raadsvrouw bezig en alle schuldhulpverleners daaromheen. We krijgen de meest vreselijke verhalen te horen. Toen ik zelf nog casussen deed, liep bij mij geregeld, gemiddeld eens in de drie jaar de “emmer van ellende” over. Ik visualiseerde bij iedere casus een emmer achter mij die langzaam… Lees meer »

Teveel…

Voor mij zit Erna. Ze huilt. Het is haar allemaal te veel geworden. Met de doos tissues onder handbereik vertelt ze haar verhaal. Ze vertelt over haar huwelijk, ze is al 18 jaar getrouwd met Rob en samen hebben ze een tweeling van 16 jaar. Rob en Erna komen uit hetzelfde kleine dorp in Brabant…. Lees meer »