Kennis delen vinden we bij BMW Voor Elkaar heel belangrijk… en ook logisch.

Samen weten we immers meer dan alleen!

Mantelzorg: wiens last?

In de praktijk kom ik nogal eens tegen dat medewerkers zich overbelast voelen door mantelzorgtaken. Mantelzorg wordt veelal door de mantel der liefde uitgevoerd en bedekt maar vergt wel dat een medewerker een extra uitdaging heeft in het verdelen van de balans tussen werk en privé. Met elkaar in gesprek blijven Leidinggevenden hoor ik aan… Lees meer »

Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW): een mooi vak?

Regelmatig wordt aan het einde van een begeleiding, of tijdens een opvang mij de vraag gesteld “waarom vind jij bedrijfsmaatschappelijk werk zo’n mooi vak?”. De redenen zijn wat mij betreft legio, maar de belangrijkste reden is dat ik het een uitdaging en een eer vind om medewerkers en organisaties te begeleiden op het moment dat… Lees meer »

Helpen bij het maken van keuzes in het bedrijfsmaatschappelijk werk

Regelmatig begeleid ik werknemers bij het maken van keuzes. Soms als bedrijfsmaatschappelijk werker (bmw’er), maar ook vaak als vertrouwenspersoon voor ongewenste omgangsvormen. Daarbij gebruik ik twee methodes: Moreel Beraad en Problem Solving Therapy (PST), met de stappen die daarin geformuleerd zijn. Deze methodes en de stappen daarbij hebben duidelijke raakvlakken met wat Perlman beschreef in… Lees meer »

Voldoen aan de AVG en toch in gesprek met elkaar blijven?

Per 25 mei jl. is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. De intentie die de Autoriteit Persoonsgegevens met de AVG heeft, is zorg te dragen voor de persoonlijke gegevens van eenieder wiens gegevens worden opgeslagen. Mensen hebben zo meer mogelijkheden gekregen om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun… Lees meer »

De MeToo actie

Wellicht dat #Me Too actie u aan het denken heeft gezet. Op basis van een enquête verricht door LVVV, Landelijke Vereniging Voor Vertrouwenspersonen blijkt dat iets meer dan 12% van de vertrouwenspersoon die gereageerd hebben, meer meldingen binnenkrijgen. Gelukkig dat de meldingen in Nederland niet explosief zijn toegenomen, maar wel een cijfer om rekening mee… Lees meer »

Wanneer de hulp inschakelen van een bedrijfsmaatschappelijk werker?

Het kan altijd voorkomen dat een medewerker niet goed functioneert, dat hij of zij al een tijdje ziek is of dat iemand dreigt uit te vallen. Een bedrijfsmaatschappelijk werker helpt de medewerker en gaat samen de oorzaak analyseren en aanpakken. Een bedrijfsmaatschappelijk werker kan op veel manieren ondersteunen en bemiddelen. Bijvoorbeeld bij: Te hoge werkdruk… Lees meer »

3 tips om het ziekteverzuim terug te dringen

Een zieke werknemer kan jou als ondernemer veel geld kosten. Wist je dat een werknemer die ziek thuis zit tot wel twee keer zijn salaris kan kosten? Daarnaast is het voor de werknemer steeds lastiger om het werk op te pakken naarmate hij/zij langer ziek is. Met deze 3 tips kan jij het ziekteverzuim verlagen…. Lees meer »

Zonder acceptatie geen groei

Tien jaar geleden veranderde mijn leven plotseling: ik werd aangereden door een auto. Ik belandde in een rolstoel en vijf jaar revalidatie volgde waarin ik kennis maakte met de onduidelijke wetgeving, drempels en vooroordelen ten aanzien van arbeidsbeperkten. Daar werd ik niet vrolijk van. Tot er een keerpunt kwam, ik stelde mijzelf en nu ook… Lees meer »

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon voor ongewenste omgangsvormen is een medewerker van de organisatie (interne vertrouwenspersoon) of een door de organisatie aangestelde derde (externe vertrouwenspersoon). Werknemers die ongewenst gedrag ervaren, kunnen de vertrouwenspersoon benaderen voor een luisterend oor, advies en bijstand. Uiteraard op vertrouwelijke basis. Wat is de rol van een vertrouwenspersoon? De vertrouwenspersoon van een organisatie heeft… Lees meer »

5 meest voorkomende conflicten op de werkvloer

Als bedrijfsmaatschappelijk werkers komen we dagelijks de meest uiteenlopende conflicten tegen. Sommige conflicten zijn zo uniek dat we zo bijna nooit tegenkomen, maar verreweg de meeste situaties zijn vergelijkbaar met eerdere situaties waarin wij succesvol hebben bemiddeld. 5 meest voorkomende conflicten Onderstaand hebben we de 5 meest voorkomende conflicten op een rij gezet. 1. Vakantiedagen… Lees meer »