Kennis delen vinden we bij BMW Voor Elkaar heel belangrijk… en ook logisch.

Samen weten we immers meer dan alleen!

Aanpassen in tijden van corona

Waarom lukt het de ene mens beter zich aan te passen dan de ander? Daar zijn velerlei antwoorden op, afhankelijk vanuit welke theorie je de vraag benadert. Een greep uit de factoren die hier een rol in kunnen spelen, afkomstig uit het domein van de psychologie en de sociologie: persoonlijkheid, psychosociale factoren, cognitieve eigenschappen, sociale steun… Lees meer »

Unieke samenwerking Powerful Impulse

BMW Voor Elkaar BV start vanaf 1 april 2020 samen met Powerful Impulse met online dienstverlening. Een bijzondere datum om te starten, maar wel een datum om te onthouden! Powerful Impulse is ontwikkelaar van diverse onlineprogramma’s op het gebied van stress, overspan-nenheid, duurzame inzetbaarheid en loopbaanbegeleiding. We hebben juist voor hen gekozen omdat zij zelf… Lees meer »

Omgaan met een rouwende medewerker: filmpje

Suzanne Aerts, key accountmanager bij Mensely, praat met Joyce Neijenhuis, directeur van BMW Voor Elkaar over ondersteuning bij rouw op de werkvloer.  

Ouders ernstig zieke kinderen verdienen meer verlof

“Ouders ernstig zieke kinderen verdienen meer verlof” Bovenstaande titel betreft een titel van een recent artikel in het AD. Ouders met zieke kinderen treft zowel werknemers als werkgevers. Het is een onderwerp waar wij als bedrijfsmaatschappelijk werkers nog wel eens mee te maken krijgen. In mijn visie is dit een vraagstuk dat gezamenlijk moet worden… Lees meer »

18 maart 2019

18 maart 2019: Voor veel mensen een datum die niet gelijk herinneringen oproept. Echter voor veel mensen in de regio Utrecht en degenen die direct betrokken waren bij de aanslag in Utrecht een datum om nooit meer te vergeten. Aanslag Utrecht In het begin is er uiteraard veel aandacht voor de direct betrokkenen, hun familieleden en… Lees meer »

Mantelzorg: wiens last?

In de praktijk kom ik nogal eens tegen dat medewerkers zich overbelast voelen door mantelzorgtaken. Mantelzorg wordt veelal door de mantel der liefde uitgevoerd en bedekt maar vergt wel dat een medewerker een extra uitdaging heeft in het verdelen van de balans tussen werk en privé. Met elkaar in gesprek blijven Leidinggevenden hoor ik aan… Lees meer »

Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW): een mooi vak?

Regelmatig wordt aan het einde van een begeleiding, of tijdens een opvang mij de vraag gesteld “waarom vind jij bedrijfsmaatschappelijk werk zo’n mooi vak?”. De redenen zijn wat mij betreft legio, maar de belangrijkste reden is dat ik het een uitdaging en een eer vind om medewerkers en organisaties te begeleiden op het moment dat… Lees meer »

Helpen bij het maken van keuzes in het bedrijfsmaatschappelijk werk

Regelmatig begeleid ik werknemers bij het maken van keuzes. Soms als bedrijfsmaatschappelijk werker (bmw’er), maar ook vaak als vertrouwenspersoon voor ongewenste omgangsvormen. Daarbij gebruik ik twee methodes: Moreel Beraad en Problem Solving Therapy (PST), met de stappen die daarin geformuleerd zijn. Deze methodes en de stappen daarbij hebben duidelijke raakvlakken met wat Perlman beschreef in… Lees meer »

Voldoen aan de AVG en toch in gesprek met elkaar blijven?

Per 25 mei jl. is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. De intentie die de Autoriteit Persoonsgegevens met de AVG heeft, is zorg te dragen voor de persoonlijke gegevens van eenieder wiens gegevens worden opgeslagen. Mensen hebben zo meer mogelijkheden gekregen om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun… Lees meer »

De MeToo actie

Wellicht dat #Me Too actie u aan het denken heeft gezet. Op basis van een enquête verricht door LVVV, Landelijke Vereniging Voor Vertrouwenspersonen blijkt dat iets meer dan 12% van de vertrouwenspersoon die gereageerd hebben, meer meldingen binnenkrijgen. Gelukkig dat de meldingen in Nederland niet explosief zijn toegenomen, maar wel een cijfer om rekening mee… Lees meer »