Marjolein Antonissen

Regio Zuid-West

BMW is voor mij een interventie die middels een kort traject (4-6 gesprekken) een groot resultaat kan behalen. Aspecten als oog voor de context, zowel op werk- als privégebied, de pragmatische en persoonsgerichte aanpak, zijn hierbij uitgangspunten. Herstel van balans, het (her)nemen van de regie door de medewerker zijn belangrijke doelen. BMW is deskundig op het gebied van werkproblematiek en factoren die van invloed zijn op de werksituatie met daarbij de focus op preventie en verminderen van verzuim. Dit alles tezamen vormt de kracht van BMW!