Robert Berkhout

Regio Noord-West

Als bedrijfsmaatschappelijk werker vind ik het fijn om mensen die door omstandigheden even niet weten hoe ze verder moeten weer op het juiste spoor te zetten, zodat zij het plezier in hun werk terugvinden. Mijn ervaring is dat met praten en luisteren veel is op te lossen. Daar waar mensen elkaar opzoeken, problemen bespreekbaar maken, is de oplossing vaak nabij.

Het is altijd weer goed om te zien hoe mensen hun talenten (her)ontdekken en deze weten in te zetten in hun functie en in de organisatie waarvoor ze werkzaam zijn.

Ik beleef plezier aan het vergroten van zelf oplossend vermogen, vraaggericht werken en in het verlengde daarvan bieden van een passend aanbod. Ik ben betrokken, gedreven, serieus en relativerend. Mijn grondhouding is dat elk mens talenten heeft en een groot zelfoplossend vermogen.